Na ovoj stranici nalaze se dokumenti/akti koje donosi Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.