INFORMACIONI SISTEM (HCFIS)

Cilj ovog linka je da zavodima zdravstvenog osiguranja, ministarstvima zdravstva i zavodima za javno zdravstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine omogući na jednom mjestu dobijanje informacija i pronalaženje zajedničkih dokumenata koji se tiču informacionog sistema zvanog “HCFIS” (Health Care Finance Information System).

Rječ je o informacionom sistemu čiji je razvoj omogućen kreditom Svjetske banke u okviru projekta “Osnovne bolničke službe”. Razvijen je u firmi “ALEM Sistem”-Sarajevo i do 2002. godine instaliran u:

– Općinskim i kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja

– Federalnom Zavodu zdravstvenog osiguranja

– Kantonalnim i Federalnom ministarstvu zdravstva

– Kantonalnim i Federalnom zavodu za javno zdravstvo

Glavni razlozi za razvoj novog inf. sistema su nedostaci zatečenih informacionih sistema koji se ogledaju u obradi podataka korištenjem različitih alata u različitim dijelovima Federacije BiH, nekonzistentnosti nomenklatura/šifrarnika, slaboj ili nikakvoj razmjeni podataka, neujednačenim i nedovoljnim izvještajima, različitom obimu obrade podataka na različitim nivoima unutar sistema, i tako dalje.

Informacioni sistem se sastoji od nekoliko logičkih cjelina(modula):

– Modul za evidencije

– Modul za prenos podataka između organizacionih jedinica

– Modul za izvještavanje

– Modul za kontrolu prava pristupa

– Modul za generisanje indikatora

– Modul za automatski import podataka o uplatama doprinosa

– Modul za konverziju podataka iz postojećih inf. sistema

– Modul za backup i Restore podataka

 

Modul za evidencije vrši obradu slijedećih podataka:

Evidencija prihoda:

 • doprinos za zdravstveno osiguranje
 • donacije
 • uplate iz budžeta
 • gotovinske i druge uplate
 • uplate iz inostranstva

Evidencija rashoda:

 • troškovi liječenja unutar jednog kantona/županije,
 • troškovi lijekova unutar kantona/županije,
 • troškovi liječenja u zdravstvenim institucijama koje pripadaju drugim županijama/kantonima,
 • troškovi liječenja u inozemstvu,
 • troškovi vezani za ortopedska pomagala,
 • refundacije osobnog dohotka (naknada za bolovanje),
 • isplata putnih troškova,
 • isplata pogrebnih troškova

Evidencija podataka baznih registara, nomenklatura i indikatora:

 • Evidencija obveznika
 • Evidencija osiguranika
 • Evidencija zdravstvenih ustanova
 • Evidencija komitenata (poslovnih suradnika)
 • Evidencija ljekara i ljekarskih timova
 • Standardni (jedinstveni) ssistem nomenklatura/šifrarnika
 • Indikatori

Sistem je baziran na slijedećim šifarnicima: države, kantoni/županije, općine,  ZIP naseljena mjesta, djelatnosti, zanimanja, bodovi, zdravstvene usluge, lijekovi,oblici lijeka, načini primjene lijeka, esencijalnost izdavanja lijeka, dijagnoze-bolesti, grupe bolesti, ortopedska pomagala, uzroci nesposobnosti za rad, vrste komisija, odjeljenja zdravst. Institucije, banke, valute, srodstva, osnovi osiguranja, statusi osiguranika, vrste obveznika, vrste zdravstvenih ustanova, vrste potvrda-odobrenja, vrste troškova, budž. organizacije,vrste prihoda.