На овој страници налазе се документи/акти које доноси Завод здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине.