УСЛУГЕ

Услуге Фонда солидарности дефинисане су у Листи услуга фонда солидарности

ЛИЈЕКОВИ

Лијекови који се финанцирају су наведени у Одлуци о листи лијекова Фонда солидарности

ИНО ПОСЛОВИ

Лијечењe у иностранству је дефинисано у Правилнику о лијечењу у иностранству

БМПО

Програм биомедицински потпомогнуте оплодње

ЈАВНИ ОГЛАСИ

Објава јавних огласа, обавјештења, поништења, избора и именовања…

БЕСПЛАТНА ТЕЛЕФОНСКА ЛИНИЈА 0800 20 226

Информације из надлежности Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине можете добити сваког радног дана у периоду од 13 до 15 сати, позивом на бесплатни број 0800 20 226.

ПРОЈЕКТИ

Social Innovation for integrated health CARE of ageing population in ADRION Regions

Укратко о нама

Завод здравственог осигурања и реосигурања ФБиХ

Чланом 16. Закона о здравственом осигурању (“Službene новине Федерације БиХ“ бр. 30/97 и 7/02, 70/08 и 48/11) (у даљем тексту Закон о здравственом осигурању) прописано је оснивање Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ, ради обављања послова и остваривања права из обавезног здравственог осигурања која су од интереса за све кантоне као и провођења одређених права по основу конвенција, других међународних уговора или закона и обављања послова обавезног здравственог осигурања.

Влада Федерације БиХ је донијела Одлуку о почетку рада Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине В број 107/98 од 14 маја 1998. године. Чланом 3. Закона о здравственом осигурању, образован је Фонд солидарности Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту федерални фонд солидарности) у циљу остваривања једнаких услова за провођење обавезног здравственог осигурања у свим кантонима

ПОСЉЕДЊЕ НОВОСТИ

СВЈЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ХЕПАТИТИСА- 28.07.2023. године

Свјетски дан борбе против хепатитиса  се обиљежава 28. српња/јула сваке године у циљу подизања свијести јавности о важности превенције, раног откривања и лијечења вирусних хепатитиса. Вирусни хепатити...
Прочитај више

Препоруке за заштиту од штетног д‌јеловања сунчевих зрака

С циљем заштите грађана од штетног д‌јеловања сунчевих зрака, Завод за јавно здравство Федерације БиХ, у сурадњи са Заводом здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ издао је препоруке које...
Прочитај више

ФОНД СОЛИДАРНОСТИ 20 ГОДИНА СА ВАМА

0
KM
Укупни расходи ZZO ФБиХ
0
KM
Трошкови набавке лијекова
0
Број лијечених пацијената
0
KM
Трошкови за пружене услуге

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЈЕВА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

УПУТЕ ЗА ОСИГУРАНИКЕ

null
1
Ординирајући-изабрани доктор медицине, уколико утврди да је неопходно пружање здравствених услуга или лијекова на терет средстава федералне солидарности даје упутницу осигураном лицу за испитивање, односно лијечење у надлежној здравственој установи са неопходном медицинском документацијом.
null
2
Здравствена установа, по пријему осигураног лица у поступку испитивања, односно лијечења утврђује да ли је том осигураном лицу индицирано и неопходно пружање здравствене услуге из програма федералне солидарности и у којој здравственој установи са којом је Завод здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ закључио уговор о пружању здравствених услуга на терет федералне солидарности. Уколико се утврди да је ова услуга индицирана и неопходна, здравствене установе које имају стручне тимове или конзилије, издају стручну оцјену и мишљење, односно издају конзилијарну оцјену и мишљење.
null
3
Стручно мишљење, односно конзилијарна оцјена и мишљење са приједлогом за пружање услуге на терет средстава федералне солидарности, која садржи прописане податке, са потребном медицинском документацијом, здравствена установа доставља надлежној комисији завода здравственог осигурања за издавање сугласности за лијечење осигураних лица Федерације БиХ на терет федералне солидарности, ради одлучивања и давања сугласности. Изузетно, у случају хитности, осигурана особа може предати захтјев за лијечење на терет средстава федералне солидарности уз обавезну попратну медицинску документацију.

Имате питање за нас

Обезбеђење права

Обезбеђење права на здравствене услуге, лијекове и медицинска средства које се финансирају средствима федералног фонда солидарности

Остваривање права

Остваривање права из болничке здравствене заштите повратника из Федерације БиХ у Републику Српску у здравственим установама у ФБиХ

Регистрација обвезника

Праћење регистрације обвезника, уплате доприноса, остваривања права и праћење трошкова здравствене заштите из обвезатног здравственог осигурања, путем информационог система у Федералног завода осигурања и реосигурања

Пошаљите упит

    Остали ZZO у ФБиХ