Обавјештење о провођењу програма биомедицински потпомогнуте оплодње

Сагласно одредбама Закона о лијечењу неплодности биомедицински потпомогнутом оплодњом („Сл. Новине Ф БиХ“ број 59/18 и 44/22), биомедицински потпомогнута оплодња од 1.1.2023. године прелази у надлежност Завода здравственог осигурања и реосигурања ФБиХ, а финансирати ће се из средстава Буџета ФБиХ путем намјенског трансфера.

Реализација програма ће отпочети по усвајању Буџета ФБиХ и Финансијског плана завода здравственог осигурања и реосигурања ФБиХ за 2023. годину од стране Парламента ФБиХ.

У поступку је доношење Правилника о обиму права на биомедицински потпомогнуту оплодњу из средстава буџета Федерације Босне и Херцеговине, начин формирања цијене појединачних поступака биомедицински потпомогнуте оплодње, критерији и начини уговарања, као и друга питања од значаја за провођење биомедицински потпомогнуте оплодње. Овим правилником је регулисан начин и поступак остваривања права на биомедицински потпомогнуту оплодњу.

О свим даљим активностима везаним за провођења овог програма ћемо Вас благовремено обавјештавати и издавати упутства на web stranici Завода здравственог осигурања и реосигурања ФБиХ.

Претрага

+
WordPress Image Lightbox Plugin