Информација о стању снабд‌јевености цитостатицима – 09.04.2024

Завод здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ  набавља и испоручује 187 различитих лијекова према здравственим установама према Одлуци о Листи лијекова фонда солидарности Федерације БиХ, којима се тренутно лијечи преко 14 200 пацијената што је повећање око 30% у односу на протеклу годину. Што се тиче несташице неколико цитостатика, према Обавјештењу са странице Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ у привременом/трајном прекиду промета је два лијека, али истовремено ти лијекови нису пријављени као дефицитарни у здравственим установама.

За лијекове који су пријављени као дефицитарни у здравственим установама, у протеклим данима извршена је испорука за онцо БЦГ ињ., а паклитаксел инф. се дио испоручује од петка. Лијек иринотекан ињ. дио ће бити испоручен до петка (12.4.), а остатак до краја мјесеца. Метотрексат ињ- дио испоруке ће бити најкасније до уторка (16.4.), а те ће се и остатак испоруке наставити континуирано. За лијек пеметрексед ињ. је најављена дефектура у производњи до средине априла.

Дакле, према посљедњим информацијама од добављача са којима Завод има закључене уговоре, тренутно је само један од пет лијекова у дефектури, за којег имамо информацију да због застоја у производњи исти није испоручен здравственим установама. За остале лијекове као што је напријед наведено, испорука од стране добављача започела је још од петка (5.4.)

У већини случајева постоје алтернативна рјешења у примјени терапије, с тим да у случају да не постоји алтернатива, односно замјенски лијек, Завод омогућава пацијентима право на рефундацију купљеног лијека уз приложени рачун или предрачун од апотеке гд‌је је купљен, приложену медицинску документацију и потврду клиничких апотека да здравствена установа у том тренутку није имала лијек који се налази у Одлуци о Листи лијекова фонда солидарности Федерације БиХ, а која се финанцира средствима фонда солидарности Федерације БиХ.

Несташица појединих лијекова је проблем на глобалном нивоу, јер се и земље из окружења сусрећу с истим, и то због проблема у дистрибуцији, односно кашњења у испоруци од стране произвођача/добављача због актуелних дешавања у свијету, процедура увоза и контрола.

Континуирано д‌јелујемо и подузимамо све мјере које у нашој надлежности сукладно Закону о јавним набавкама како би осигурали доступност свих лијекова, које набављамо за здравствене установе и пацијенте којима је одобрено кориштење ових лијекова.

Претрага

+
WordPress Image Lightbox Plugin