Obavještenje o provođenju programa biomedicinski potpomognute oplodnje

Suglasno odredbama Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom („Sl. Novine F BiH“ broj 59/18 i 44/22), biomedicinski potpomognuta oplodnja od 1.1.2023. godine prelazi u nadležnost Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, a financirati će se iz sredstava Proračuna FBiH putem namjenskog transfera.

Realiziranje programa će otpočeti po usvajanju Proračuna FBiH i Financijskog plana zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2023. godinu od strane Parlamenta FBiH.

U postupku je donošenje Pravilnika o obimu prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju iz sredstava Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine, način formiranja cijene pojedinačnih postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje, kriteriji i načini ugovaranja, kao i druga pitanja od značaja za provedbu biomedicinski potpomognute oplodnje. Ovim pravilnikom je reguliran način i postupak ostvarivanja prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju.

O svim daljim aktivnostima vezanim za provedbu ovog programa ćemo Vas blagovremeno obavještavati i izdavati upute na web stranici Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.

Pretraga

+
WordPress Image Lightbox Plugin