ОБАВЈЕШТЕЊЕ ОСИГУРАНИЦИМА

Поштовани осигураници,

Поступајући по захтјевима за остваривање права из обавезног здравственог осигурања у дијелу који се односи на лијекове и услуге који/е се финансирају из средстава фонда солидарности, примјећено је да неки од Вас достављају копије банковне картице као доказ о броју трансакцијског рачуна отвореног код банке.

Овом приликом Вас упућујемо да уз своје захтјеве достављате само број трансакцијског рачуна отвореног код банке односно потврду о трансакцијском рачуну издату од банке, а не копију банковне картице – поготово не копију обје стране картице, све у циљу заштите личних података и Вас самих.

Напомињемо да Завод здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине неће сносити одговорност у случају евентуалне злоупотребе података са банковних картица које су достављене уз захтјеве осигураника.

Додатне информације можете добити путем mail-a info@zzofbih.ba или на број 033/728-715.

С поштовањем,

Стручна служба Завода

Претрага

+
WordPress Image Lightbox Plugin