Обавјештење о промјени уплатног рачуна Завода здравственог осигурања и реосигурања ФБиХ

 

У Службеним новинама Федерације БиХ број 76/22 од 23.9.2022. године објављен је Правилник о измјенама правилника о начину уплате, припадности и расподјеле јавних прихода у Федерацији Босне и Херцеговине у којем се мијења:

У точки 12.1.4. Рачуни завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине, назив банке „Унион Банка д.д.“ замјењује се називом „АСА Банка Наша и снажна д.д. Сарајево“.

Број рачуна „102-050-0000064-018“ замјењује се бројем „140-102-1110000-860“.

Претрага

+
WordPress Image Lightbox Plugin