Смјернице за смањење потрошње енергије и енергената у Федерацији БиХ

Влада Федерације БиХ је Закључком В. број 1273/2022 01.09.2022. на 329. сједници, прихватила информацију Федералног министарства енергије, рударства и индустрије о доношењу Смјерница за смањење потрошње енергије и енергената у Федерацији БиХ, којом се упозорава на важност промјене понашања и рационалног кориштења енергије и енергената.

Ово су интервентне смјернице сачињене по узору на пакет докумената Европске комисије од 20.7.2022. године, те плана РЕПоwер Европске уније.
Смјернице се састоје од мјера које могу предузети грађани, јавни сектор, предузетници и енергетски субјекти, а по карактеру могу бити краткорочне и дугорочне мјере.

У наставку објављујемо Информацију о доношењу Смјерница за смањење потрошње енергије и енергената у Федерацији Босне и Херцеговине и Смјернице за смањење потрошње енергије и енергената у Федерацији БиХ донесене од стране Федералног министарства енергије, рударства и индустрије.

Информација о доношењу смјерница за смањење потрошње у ФБиХ

Смјернице за смањење потрошње енергије и енергената у Федерацији БиХ

Претрага

+
WordPress Image Lightbox Plugin