Obavještenje o promjeni uplatnog računa Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH

 

U Službenim novinama Federacije BiH broj 76/22 od 23.9.2022. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine u kojem se mijenja:

 

U točki 12.1.4. Računi zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, naziv banke „Union Banka d.d.“ zamjenjuje se nazivom „ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo“.

 

Broj računa „102-050-0000064-018“ zamjenjuje se brojem „140-102-1110000-860“.

Pretraga

+
WordPress Image Lightbox Plugin