Обавијештење за осигуранике о дефицитарним лијековима на тржишту

На основу објаве на страници Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, обавјештавамо Вас да ће, због поремећаја на тржишту, Завод до нормализације снабдијевања вршити рефундацију трошкова набавке слиједећих лијекова:

Evidencija_nestasice_lijekova 15.03.2023

Захтјев за рефундацију трошкова набавке лијекова се подноси сагласно  Одлуци  о листи лијекова фонда солидарности Федерације БиХ број: 02/И-01-1-1054-1/14 од 11.04.2014. године и број: 02/И-01-1-4109-1/19 од 26.11.2019. годинеу којој су прецизирани услови и потребна документација за оставаривање рефундације.   Информације можете добити увидом у навдену  Одлуку о листи лијекова фонда солидарсности Федерације Босне и Херцеговине, која се налази на овој web страници Завода https://zzofbih.ba/dokumenti-zavoda/ и на којој можете извршити увид у исту, те и преузети Захтјев (Образац бр. 1) са таксативно набројаним документима који се прилажу уз Захтјев, као и преузети  (Образац бр. 2)-Потврда о стању лијекова.

Претрага

+
WordPress Image Lightbox Plugin