Razgovori organa za vezu Bosne i Hercegovine i Republike Sjeverne Makedonije

Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju

Razgovori organa za vezu Bosne i Hercegovine i Republike Sjeverne Makedonije

Na inicijativu Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, u periodu od 20. do 21.11.2023. godine, u Sarajevu, održani su razgovori organa za vezu iz oblasti zdravstvenog osiguranja Bosne i Hercegovine i Republike Sjeverne Makedonije, o primjeni Ugovora o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije.

Obzirom da su posljednji razgovori organa za vezu održani 2012. godine, dvije delegacije su razgovarale o brojnim pitanjima  od značaja za primjenu Ugovora, odnosno za pojednostavljenje procesa i omogućavanja osiguranim licima bolju dostupnost i efikasnije ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja  u državama ugovornicama.

Razgovaralo se o nadoknadi troškova pružene zdravstvene zaštite osiguranicima jedne države na teritoriji druge države, koja nije vršena duži niz godina, te je dogovoreno da se svi obračuni međusobno usaglase i u što kraćem roku izvrše plaćanja. Kroz primjenu Ugovora uočeni su određeni nedostatci u istom i iskazana je potreba za izmjenama i  dopunama postojećeg Ugovora, posebno u dijelu regulisanja situacije upućivanja osiguranih lica jedne države na ciljano liječenje u drugu državu ugovornicu.

Dogovoreni su određeni procesi i aktivnosti, kao i zajednički stavovi koji će unaprijediti procese u vezi sa primjenom Ugovora, te olakšati međusobnu komunikaciju i razumijevanje procesa između nadležnih nosilaca država ugovornica.

Konstatovano je obostrano zadovoljstvo održavanjem navedenih razgovora i postignutim zaključcima, a sve za dobrobit osiguranih lica država ugovornica.

 

Pretraga

+
WordPress Image Lightbox Plugin