Razgovori organa za vezu Bosne i Hercegovine i Crne Gore

Sporazum između Bosne i Hercegovine i SR Jugoslavije o socijalnom osiguranju

Razgovori organa za vezu Bosne i Hercegovine i Crne Gore

Na inicijativu Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, u periodu 15. i 16.11.2023. godine, u Podgorici, održani su razgovori organa za vezu za oblast zdravstvenog osiguranja Bosne i Hercegovine i Crne Gore o primjeni Sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i SR Jugoslavije, a koji se odnosi i na Crnu Goru i na R.Srbiju.

Posljednji razgovori održani su 2005. godine i to između delegacija Bosne i Hercegovine i tadašnje zajednice R Srbije i Crne Gore. Postupak za zaključivanje Sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Crne Gore pokrenut je 2011. godine, koji nažalost još uvijek nije okončan.

Delegacije su razgovarale o brojnim pitanjima od značaja za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja osiguranih lica jedne države ugovornice na teritoriji druge države ugovornice, te razjasnili određene nedoumice koje se pojavljuju kod provedbe Sporazuma od strane nadležnih nosilaca. Posebna pažnja usmjerena je na  okončanje međusobnih obračuna nadoknade pružene zdravstvene zaštite osiguranim licima jedne države na teritoriji druge države ugovornice. Također, inicirane su i dogovorene buduće aktivnosti koje će unaprijediti procese u vezi sa primjenom Sporazuma, te olakšati međusobnu komunikaciju.

Dogovoreno je da se izvrše izmjene postojećih obrazaca u dijelu oznake i naziva obrazaca, bez izmjena sadržine istih, obzirom da obrasci nose naziv Srbija i Crna Gora, a Crna Gora je samostalna država od 2006.godine.

Dogovoreno je da se pristupi izradi novog Dogovora o metodologiji izračuna visine mjesečnih paušalnih troškova.

Konstatovano je obostrano zadovoljstvo održavanjem navedenih razgovora i postignutim dogovorima, a sve u cilju unaprjeđenja saradnje i  lakšeg pristupa i dostupnosti zdravstvenoj zaštiti osiguranika jedne države na teritoriji druge države.

Pretraga

+
WordPress Image Lightbox Plugin