Разговори органа за везу Босне и Херцеговине и Републике Сјеверне Македоније

Уговор између Босне и Херцеговине и Републике Македоније о социјалном осигурању

Разговори органа за везу Босне и Херцеговине и Републике Сјеверне Македоније

На иницијативу Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине, у периоду од 20. до 21.11.2023. године, у Сарајеву, одржани су разговори органа за везу из области здравственог осигурања Босне и Херцеговине и Републике Сјеверне Македоније, о примјени Уговора о социјалном осигурању између Босне и Херцеговине и Републике Македоније.

Обзиром да су посљедњи разговори органа за везу одржани 2012. године, двије делегације су разговарале о бројним питањима  од значаја за примјену Уговора, односно за поједностављење процеса и омогућавања осигураним лицима бољу доступност и ефикасније остваривање права из здравственог осигурања  у државама уговорницама.

Разговарало се о надокнади трошкова пружене здравствене заштите осигураницима једне државе на територији друге државе, која није вршена дужи низ година, те је договорено да се сви обрачуни међусобно усагласе и у што краћем року изврше плаћања. Кроз примјену Уговора уочени су одређени недостатци у истом и исказана је потреба за измјенама и  допунама постојећег Уговора, посебно у дијелу регулисања ситуације упућивања осигураних лица једне државе на циљано лијечење у другу државу уговорницу.

Договорени су одређени процеси и активности, као и заједнички ставови који ће унаприједити процесе у вези са примјеном Уговора, те олакшати међусобну комуникацију и разумијевање процеса између надлежних носилаца држава уговорница.

Констатовано је обострано задовољство одржавањем наведених разговора и постигнутим закључцима, а све за добробит осигураних лица држава уговорница.

Претрага

+
WordPress Image Lightbox Plugin