01.03.2023 почиње провођење Међународног уговора о соц. осигурању између Босне и Херцеговине и Чешке Републике

Предсједништво Босне и Херцеговине је, на 28. редовној сједници, одржаној 22. јула/српња 2022. године, донијело Одлуку о ратификацији Уговора између Босне и Херцеговине и Чешке Републике о социјалном осигурању  и Одлуку о ратификацији  Административног споразума о проведби  Уговора о социјалном осигурању између Босне и Херцеговине и Чешке Републике, који су  потписани 18. маја/свибња 2021. године у Сарајеву.

Наведени акти  су  објављени  у “Службеном гласнику БиХ- Међународни уговори”, бр. 8/22, а након размјене инструмената о потврђивању двају држава, исти се проводе  од  1.ожујка/марта 2023 године.

У циљу припреме за провођење уговора у области здравственог осигурања одржани су преговори између органа за везу  Босне и Херцеговине и Чешке Републике, од 20. -22.3.2023 год. у Прагу, Чешка. Током преговора постигнута је сагласност о садржају образаца  потребних за провођење Уговора. На иницијативу чешке стране, ради остварења права чешких осигураника, босанскохерцеговачка страна изразила је спремност да закључи споразум о важењу Европске картице здравственог осигурања током привременог боравка на територији Босне и Херцеговине на једном од слиједећих састанака. Обје стране изразиле су задовољство што је цијели састанак протекао у атмосфери отворене сурадње и међусобног уважавања .

Сва упутства за остваривање права у складу са овим Уговором моћи ћете ускоро пронаћи на нашој интернетској страници.

Претрага

+
WordPress Image Lightbox Plugin