Lijek bosentan

Odlukom o listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije BiH, lijek INN bosentan, tablete 62,5mg i 125 mg,  namijenjen za primjenu prema posebnoj preporuci nadležnog doktora medicine u liječenju plućne...
Pročitaj više

Događaji u 2018. godini

27.02.2018. godine je održana 61. sjednica Upravnog odbora Zavoda   19.02.2018. godine održana je 60.  vanredna elektronska sjednica Upravnog odbora   30.01.2018.g održana je...
Pročitaj više

Događaji u 2017. godini

29.12.2017. održana je 58. sjednica Upravnog odbora  27.12.2017.godine održana je 57. sjednica Upravnog odbora 27.10.2017.godine  održana je 56. sjednica Upravnog odbora 06.10.2017. godine ...
Pročitaj više

Događaji u 2016. godini

26.12.2016.g održana je 50.  sjednica Upravnog odbora sa glavnim tačkama: -Donošenje odluke o izmjenama Plana obima zdravstvenih usluga za 2016. godinu -Donošenje odluke o usvajanju izmjena i do...
Pročitaj više
1 5 6 7 8