O FONDU SOLIDARNOSTI

Člankom 13. Zakona o zdravstvenom osiguranju, obrazovan je Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu federalni fond solidarnosti) u cilju ostvarivanja jednakih uvjeta za sprovođenje obveznog zdravstvenog osiguranja u svim kantonima/županijama, za određene prioritetne vertikalne programe zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju, i za pružanje prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti.

Time je osigurano financiranje liječenja najtežih oboljenja za sve osigurane osobe u Federaciji BiH pod istim uvijetima, bez obzira na županijsku pripadnost pacijenata i financijsku moć kantonalnih/županijkih zavoda zdravstvenog osiguranja.

Sredstva federalnog fonda solidarnosti se osiguravaju iz doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje i dijelom iz sredstava Proračuna Federacije BiH putem transfera Federalnog ministarstva zdravstva.

Federalni fond solidarnosti je počeo sa radom 01.07.2002. godine.

Iz sredstava Fonda solidarnosti financiraju se:

 • Usluge Fonda solidarnosti definirane u Listi usluga fonda solidarnosti.
 • Lijekovi fonda solidarnosti navedeni u Odluci o listi lijekova Fonda solidarnosti i Naputku o primjeni Odluke o listi lijekova
 • Liječenje povratnika u Republiku Srpsku
 • Liječenja u inozemstvu sukladno Pravilniku o liječenju u inozemstvu

Odlučivanje o davanju suglasnosti za liječenje na teret sredstava Fonda solidarnosti je u nadležnosti kantonalnih/županijskih povjerenstava koje se nalaze u svim kantonima/županijama. Za jedan broj oboljenja osnovane su Stručna lječnička povjerenstva za specifična oboljenja sa posebnim režimom izdavanja suglasnosti čiji je sastav temeljen prema vrsti oboljenja. Članovi povjerenstava su vodeći stručnjaci u svojoj oblasti i dolaze iz svih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine.

POVJERENSTVA FONDA SOLIDARNOSTI

Županijska/Kantonalna povjerenstva              

 • Posavska županija
 • Tuzlanski kanton
 • Zeničko-dobojski kanton
 • Bosansko-podrinjski kanton
 • Srednjo-bosanska županija
 • Hercegovačko- neretvanska županija/kanton
 • Zapadno-hercegovačka županija
 • Županija/Kanton 10
 • Unsko-sanski kanton
 • Kanton Sarajevo

Povjerenstva za liječenje po posebnom režimu propisivanja

 • Povjerenstvo za liječenje oboljelih od multiple skleroze
 • Povjerenstvo za liječenje imunosupresivima
 • Povjerenstvo za ugradnju kohlearnog implantata kod djece
 • Povjerenstvo za uvođenje osiguranika u pravo korištenja citostatika sa posebnim režimom propisivanja za liječenje oboljelih od karcinoma dojke i karcinoma pluća,
 • Povjerenstvo za uvođenje osiguranika u pravo korištenja citostatika sa posebnim režimom propisivanja za ostala onkološka oboljenja,
 • Povjerenstvo za uvođenje osiguranika u pravo korištenja lijeka aflibercept u tretmanu dijabetičkog makularnog edema,
 • Povjerenstvo za uvođenje osiguranika u pravo korištenja lijekova za liječenje metastatskog melanoma,
 • Hematološko povjerenstvo
 • Povjerenstvo za liječenje oboljelih od Chronove bolesti i Hepatitisa B i C

Povjerenstva za upućivanje osiguranih osoba za liječenje u inozemstvo:

 • Povjerenstvo za urođene srčane mane kod djece koje se mogu liječiti operativnim putem;
 • Povjerenstvo za oboljenja iz dječije onkologije;
 • Povjerenstvo za neurokirurška oboljenja djece i odraslih koja se mogu uspješno liječiti neurokiruškom operacijom gama nožem;
 • Povjerenstvo za embolizaciju, stentiranje i koilovanje krvnih žila;
 • Povjerenstvo za novotvorine oka djece i odraslih;
 • Povjerenstvo za ekstenzivne opekotine preko 60 %;
 • Povjerenstvo za oboljenja jetre, pankreasa, srca za djecu i odrasle;
 • Povjerenstvo za oboljenja rožnice kod djece i odraslih koja se mogu uspješno liječiti transplantiranjem;
 • Povjerenstvo za oboljenja jetre, bubrega, pankreasa, srca, rožnice kod djece i odraslih koja se mogu uspješno liječiti transplantiranjem;
 • Povjerenstvo za oboljenja kod odraslih koja zahtijevaju transplantiranje koštane srži;
 • Povjerenstvo za elektrofiziološka ispitivanja kompleksnih aritmija sa eventualnom radiofrekventnom ablacijom;
 • Povjerenstvo za oboljenja kod djece izuzetno rijetkih patologija, odnosno oboljenja sa niskom incidencom (jedan od milion stanovnika), ukoliko se radi o jedinoj bolesti, odnosno ukoliko bi liječenje u inozemstvu dovelo do potpunog izlječenja;
 • Povjerenstvo za rješavanje po žalbama na rješenja o upućivanju osiguranih osoba na liječenje u inozemstvo