ZAHVALA DONATORIMA ZAVODA

Zahvaljujemo se svim proizvođačima lijekova i medicinske opreme, dobavljačima i veledrogerijama koji su u ovo teško vrijeme pandemije korona virusa (COVID 19)  pokazali svoju društvenu odgovornost te donacijama pomogli naše pacijente.

  1. Medimpex
  2. Roche
  3. Pliva 
  4. MGM Farm
  5. Zefarm doo Zenica
  6. Mipex d.o.o.  Banja Luka
  7. PHOENIX Pharma d.o.o.. Bijeljina