INFORMACIJSKI SUSTAV (HCFIS)

Cilj ovog linka je da zavodima zdravstvenog osiguranja, ministarstvima zdravstva i zavodima za javno zdravstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine omogući na jednom mjestu dobivanje informacija i pronalaženje zajedničkih dokumenata koji se tiču informacijskog sustava zvanog “HCFIS” (Health Care Finance Information System).

Rječ je o informacijskom sustavu čiji je razvoj omogućen kreditom Svjetske banke u okviru projekta “Osnovne bolničke službe”. Razvijen je u firmi “ALEM Sistem”-Sarajevo i do 2002. godine instaliran u:

– Općinskim i županijskim zavodima zdravstvenog osiguranja

– Federalnom Zavodu zdravstvenog osiguranja

– Županijskim i Federalnom ministarstvu zdravstva

– Županijskim i Federalnom zavodu za javno zdravstvo

Glavni razlozi za razvoj novog inf. sustava su nedostaci zatečenih informacijskih sustava koji se ogledaju u obradi podataka korištenjem različitih alata u različitim dijelovima Federacije BiH, nekonzistentnosti nomenklatura/šifrarnika, slaboj ili nikakvoj razmjeni podataka, neujednačenim i nedovoljnim izvješćima, različitom opsegu obrade podataka na različitim stupnjevima unutar sustava, i tako dalje.

Informacijski sustav se sastoji od nekoliko logičkih cjelina(modula):

– Modul za evidencije

– Modul za prijenos podataka između organizacijskih jedinica

– Modul za izvješća

– Modul za kontrolu prava pristupa

– Modul za generiranje indikatora

– Modul za automatski unos podataka o uplatama doprinosa

– Modul za konverziju podataka iz postojećih inf. sustava

– Modul za Backup i Restore podataka

 

Modul za evidencije vrši obradu slijedećih podataka:

Evidencija prihoda:

 • doprinos za zdravstveno osiguranje
 • donacije
 • uplate iz proračuna
 • gotovinske i druge uplate
 • uplate iz inozemstva

Evidencija rashoda:

 • troškovi liječenja unutar jednog kantona/županije,
 • troškovi lijekova unutar kantona/županije,
 • troškovi liječenja u zdravstvenim institucijama koje pripadaju drugim županijama/kantonima,
 • troškovi liječenja u inozemstvu,
 • troškovi vezani za ortopedska pomagala,
 • refundacije osobnog dohotka (naknada za bolovanje),
 • isplata putnih troškova,
 • isplata pogrebnih troškova

Evidencija podataka baznih registara, nomenklatura i indikatora:

 • Evidencija obveznika
 • Evidencija osiguranika
 • Evidencija zdravstvenih ustanova
 • Evidencija komitenata (poslovnih suradnika)
 • Evidencija liječnika i liječničkih timova
 • Standardni (jedinstveni) sustav nomenklatura/šifrarnika
 • Indikatori

Sustav je baziran na slijedećim šifarnicima: države, kantoni/županije, općine, naseljena mjesta (ZIP) , djelatnosti, zanimanja, bodovi, zdravstvene usluge, lijekovi, oblici lijeka, načini primjene lijeka, esencijalnost izdavanja lijeka, dijagnoze-bolesti, grupe bolesti, ortopedska pomagala, uzroci nesposobnosti za rad, vrste povjerenstava, odjeli zdravst. institucije, banke, valute, srodstva, osnovi osiguranja, statusi osiguranika, vrste obveznika, vrste zdravstvenih ustanova, vrste potvrda-odobrenja, vrste troškova, proračunske organizacije, vrste prihoda.