Odgovor na upit u vezi sa aktivnostima za tretman lijekom bortezomib inf.

15 tra 2020 Aktualnost, Novosti
Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH dostavljena je informaciju o problemima u obezbijeđivanju lijeka bortezomib inf i upit u vezi sa aktivnostima koje se vode za obezbijeđivanje lijeka u tretmanu multiplog mijeloma od strane ovog Zavoda. 

Evidentno je da novonastala situacija pandemije virusom COVID-19 generalno utiče na snabdijevanje lijekovima i večina država su poduzele mjere koje otežavaju nabavku, međutim ti problemi se mogu eventualno rješavati na nivou institucija države BiH i prevazlaze nadležnosti ovog Zavoda.

 

Kao što vam je poznato u skladu sa važećim propisima Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH može finansirati isključivo lijekove koji su definirani Odlukom o Listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine,  odnosno lijekove koji se nalaze u Prilogu 1. Lista lijekova  u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije BiH. Najnoviju  odluku donijela je Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministra zdravstva („Službene novine Federacije BiH br. 47/19).

 

Lijek boretzomib inf nalazi se u navedenom prilogu u dijelu „Citostatici sa posebnim režimom propisivanja“što podrazumijeva da uvođenje osiguranika u pravo korištenja lijekova vrši nadležna komisija, a u skladu sa Pravilnikom o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade Liste lijekova Fonda solidarnosti Federacije  Bosne i Hercegovine, kao i korištenju lijekova sa Liste lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ br. 36/11).

 

Zavod je u skladu sa raspoloživim sredstvima poduzeo aktivnosti na obezbjeđivanju određene količine lijeka bortezomib inf, te u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama vodi postupak JN koji je prema važećim propisima u fazi otvaranja ponuda koje će se obaviti 27.04.2020. godine. Obzirom ne rokove propisane Zakonom o javnim nabavkama potpisivanje ugovora i stvaranje pretpostavki za isporuku može se očekivati u drugoj polovini maja mjeseca 2020. godine.

Odmah po potpisivanju ugovora Zavod će obezbijediti isporuku lijeka u zdravstvene ustanove temeljem izdatih saglasnosti od strane nadležne Komisije.

 

Napominjemo da Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja kontinuirano ulaže napore kako bi osigurali što je moguće više sredstava i kako  bi , sukladno zakonu, u što je moguće kraćem roku nabavili lijekove iz naše nadležnosti.

Pretraga

+
WordPress Image Lightbox Plugin