Cijena testiranja na Covid-19

Na osnovu člana 104. stav 1. alineja Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, br. 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) i člana 12. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosigura...
Pročitaj više

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Obzirom na Odluku Vlade Federacije BiH o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (COVID19) na području Federacije Bosne i Hercegovine, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja...
Pročitaj više

Obavijest

Shvaćajući ozbiljnost epidemiološke situacije izazvane pojavom koronavirusa (COVID 19), Zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije BiH (Fond solidarnosti) poduzeo je sve preventivne rad...
Pročitaj više

O B A V J E Š T E NJ E

U SKLADU SA PREPORUKAMA KRIZNIH STOŽERA I MINISTARSTVA ZDRAVSTVA, U CILJU ZAŠTITE I PREVENCIJE ŠIRENJA VIRUSA COVID-19, OGRANIČAVA SE RAD SA STRANKAMA. MOLIMO STRANKE DA SE ZA SVE UPITE OBRATE PUTE...
Pročitaj više
1 2 3 4