Besplatna INFO linija – 0800 20 226

Poštovani osiguranici, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine je, u cilju bolje i lakše dostupnosti informacijama iz svoje nadležnosti, uspostavio besplatnu inf...
Pročitaj više

Sastanak zavoda zdravstvenog osiguranja

Rijetka oboljenja kod djece načini i modaliteti liječenja u BiH i inozemstvu tema su sastanka direktora  Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, zavoda zdravstvenog osiguranja županija/kan...
Pročitaj više
1 2 3 4 8