Obavjest o Uputstvu o radu Povjerenstva za izdavanje pojedinačnih suglasnosti za obavljanje biomedicinski potpomognute oplodnje

Poštovani osiguranici,

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine je donio Uputstvo o radu Povjerenstvaza izdavanje pojedinačnih saglasnosti za obavljanje biomedicinski potpomognute oplodnje (u daljem tekstu: Uputstvo), koje je objavljeno na web stranici i možete ga pronaći na ovom linku.

https://zzofbih.ba/program-biomedicinski-potpomognute-oplodnje/#1675337877792-10af3564-cd42

Odredbama Uputstva uređen je način i postupak ostvarivanja prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju i date su bliži naputci o radu Povjerenstva za izdavanje pojedinačnih suglasnosti za obavljanje biomedicinski potpomognute oplodnje Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Bosne i Hercegovine, a što podrazumjeva sastav i način rada Povjerenstva za BMPO, način i postupak podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju, postupanje po zahtjevima, evidencije, izvješće o radu, arhiviranje i naknadu za rad u Povjerenstvu za BMPO.

Također obavještavamo sve osiguranike podnosioce zahtjeva da Zahtjeve za ostvarivanje prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju podnose:

– Povjerenstvu za BMPO sa sjedištem u Federalnom zavodu za osiguranike Kantona Sarajevo, Srednjebosanskog kantona, Bosansko-podrinskog kantona i Zeničko-dobojskog kantona;

– Povjerenstvu za BMPO sa sjedištem u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar za osiguranike Hercegovačko-neretvanskog kantona, Kantona 10 i Zapadno-hercegovačkog kantona;

– Povjerenstvu za BMPO sa sjedištem u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla za osiguranike Tuzlanskog kantona, Posavskog kantona i Unsko-sanskog kantona.

Tiskanicu Zahtjeva za ostvarivanje prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju možete preuzeti ovdje.

https://zzofbih.ba/program-biomedicinski-potpomognute-oplodnje/#1675337877792-10af3564-cd42

 

S poštovanjem,

Stručna služba Zavoda

Pretraga

+
WordPress Image Lightbox Plugin