Обавјештење о Упутству о раду Комисије за издавање појединачних сагласности за обављање биомедицински потпомогнуте оплодње

Поштовани осигураници,

Завод здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине је донио Упутство о раду Комисије за издавање појединачних сагласности за обављање биомедицински потпомогнуте оплодње (у даљем тексту: Упутство), које је објављено на web страници и можете га пронаћи на овом линку.

https://zzofbih.ba/program-biomedicinski-potpomognute-oplodnje/#1675337877792-10af3564-cd42

Одредбама Упутства уређен је начин и поступак оствараивања права на биомедицински потпомогнуту оплодњу и дате су ближе упуте о раду Комисије за издавање појединачних сагласности за обављање биомедицински потпомогнуте оплодње Завода здравственог осигурања и реосигурања Босне и Херцеговине, а што подразумјева састав и начин рада Комисије за БМПО, начин и поступак подношења захтјева за остваривање права на биомедицински потпомогнуту оплодњу, поступање по захтјевима, евиденције, извјештај о раду, архивирање и накнаду за рад у Комисији за БМПО.

Такођер обавјештавамо све осигуранике подносиоце захтјева да Захтјеве за остваривање права на биомедицински потпомогнуту оплодњу подносе:

– Комисији за БМПО са сједиштем у Федералном заводу за осигуранике Кантона Сарајево, Средњебосанског кантона, Босанско-подринског кантона и Зеничко-добојског кантона;

– Комисији за БМПО са сједиштем у Свеучилишној клиничкој болници Мостар за осигуранике Херцеговачко-неретванског кантона, Кантона 10 и Западно-херцеговачког кантона;

– Комисији за БМПО са сједиштем у Универзитетском клиничком центру Тузла за осигуранике Тузланског кантона, Посавског кантона и Унско-санског кантона.

Образац Захтјева за остваривање права на биомедицински потпомогнуту оплодњу можете преузети овд‌је.

https://zzofbih.ba/program-biomedicinski-potpomognute-oplodnje/#1675337877792-10af3564-cd42

 

С поштовањем,

Стручна служба Завода

Претрага

+
WordPress Image Lightbox Plugin