Informacija o stanju snabdjevenosti citostaticima – 09.04.2024.

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH  nabavlja i isporučuje 187 različitih lijekova prema zdravstvenim ustanovama prema Odluci o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije BiH, kojima se trenutno liječi preko 14 200 pacijenata što je povećanje oko 30% u odnosu na proteklu godinu. Što se tiče nestašice nekoliko citostatika, prema Obavještenju sa stranice Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH u privremenom/trajnom prekidu prometa je dva lijeka, ali istovremeno ti lijekovi nisu prijavljeni kao deficitarni u zdravstvenim ustanovama.

Za lijekove koji su prijavljeni kao deficitarni u zdravstvenim ustanovama, u proteklim danima izvršena je isporuka za onco BCG inj., a paklitaksel inf. se dio isporučuje od petka. Lijek irinotekan inj. dio će biti isporučen do petka (12.4.), a ostatak do kraja mjeseca. Metotreksat inj- dio isporuke će biti najkasnije do utorka (16.4.), a te će se i ostatak isporuke nastaviti kontinuirano. Za lijek pemetreksed inj. je najavljena defektura u proizvodnji do sredine aprila.

Dakle, prema posljednjim informacijama od dobavljača sa kojima Zavod ima zaključene ugovore, trenutno je samo jedan od pet lijekova u defekturi, za kojeg imamo informaciju da zbog zastoja u proizvodnji isti nije isporučen zdravstvenim ustanovama. Za ostale lijekove kao što je naprijed navedeno, isporuka od strane dobavljača započela je još od petka (5.4.)

U većini slučajeva postoje alternativna rješenja u primjeni terapije, s tim da u slučaju da ne postoji alternativa, odnosno zamjenski lijek, Zavod omogućava pacijentima pravo na refundaciju kupljenog lijeka uz priloženi račun ili predračun od apoteke gdje je kupljen, priloženu medicinsku dokumentaciju i potvrdu kliničkih apoteka da zdravstvena ustanova u tom trenutku nije imala lijek koji se nalazi u Odluci o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije BiH, a koja se financira sredstvima fonda solidarnosti Federacije BiH.

Nestašica pojedinih lijekova je problem na globalnom nivou, jer se i zemlje iz okruženja susreću s istim, i to zbog problema u distribuciji, odnosno kašnjenja u isporuci od strane proizvođača/dobavljača zbog aktuelnih dešavanja u svijetu, procedura uvoza i kontrola.

Kontinuirano djelujemo i poduzimamo sve mjere koje u našoj nadležnosti sukladno Zakonu o javnim nabavkama kako bi osigurali dostupnost svih lijekova, koje nabavljamo za zdravstvene ustanove i pacijente kojima je odobreno korištenje ovih lijekova.

Pretraga

+
WordPress Image Lightbox Plugin