Vijeće ministara BiH podržalo inicijativu za ukidanje ili povrat PDV-a na lijekove i medicinska sredstva

Vijeće ministara BiH je na 37. sjednici razmotrilo inicijativu za ukidanje ili povrat PDV-a na lijekove i medicinska sredstva, te će je uputiti Upravnom odboru (UO) Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) da razmotri provedivost i o poduzetom informiše Vijeće ministara.

Zajednička inicijativa Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH usmjerena je na ukidanje/smanjenje PDV-a na lijekove i medicinska sredstva, odnosno na namjensko usmjeravanje sredstava  od indirektnih poreza po osnovu naplaćenog PDV-a na lijekove i medicinska sredstva na račune fondova zdravstvenih osiguranja u cilju finansiranja zdravstvene zaštite osiguranih lica.

Povodom navedene inicijative predsjedateljica Vijeća ministara BiH susrela se s Vlatkom Martinović, direktoricom Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, koja se zahvalila na datoj podršci predsjedateljice Krišto i Vijeća ministara BiH inicijativi za ukidanje ili povrat PDV-a na lijekove i medicinska sredstva.

Dr. Martinović je kazala kako je prihvatanje ove inicijative iznimno važno za dugoročnu održivost zdravstvenog sistema i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite građana. Ukidanje/povrat PDV na lijekove i medicinska sredstva značajno bi finansijski rasteretilo fondove zdravstvenih osiguranja, ali i građane Bosne i Hercegovine, što vjerujemo da je svima u interesu.

Predsjedateljica Krišto  istakla je spremnosti podrške u daljnjim procesima realizacije inicijative i ostalih aktivnosti  koji pridonose unapređenju zdravstvenog sistema i unapređenju zdravstvene zaštite građana BiH u cilju približavanja zdravstvenim sistemima Evropske unije koji su centralni dio visokog nivoa socijalne zaštite u Europi koji pridonose društvenoj koheziji i društvenoj pravdi, kao i održivom razvoju.

Inicijativa je upućena i entitetskim vladama te Odjelu za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta BiH te nadležnim ministarstvima u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.

Pretraga

+
WordPress Image Lightbox Plugin