SVJETSKI DAN BOLESNIKA- 11.VELJAČE/FEBRUARA

Svjetski dan bolesnika obilježava se svake godine 11. veljače/ februara. Ovaj svjetski dan utemeljio je papa Ivan Pavao II. posebnim pismom datiranim 13. svibnja/maja 1992. godine i naslovljenim na kardinala Fiorenza Angelinija, predstojnika Papinskog vijeća za pastoral zdravstvenih djelatnika. Kao cilj toga dana naznačena je želja da se društvo senzibilizira za potrebe bolesnika, te da im se osigura bolja zdravstvena skrb.

Tema Svjetskog dana bolesnika 2023. godine je “stati uz one koji pate na putu milosrđa”.

Glavni ciljevi Svjetskog dana bolesnika su sljedeći:

Podizanje svijesti: Svjetski dan bolesnika prilika je za podizanje svijesti o izazovima s kojima se suočavaju oni koji žive s bolešću i invaliditetom te za promicanje važnosti podrške i skrbi za one koji su bolesni.

Pružanje podrške: Dan služi kao način pružanja nade i utjehe onima koji pate od bolesti i pružanja osjećaja zajednice i podrške onima koji su često izolirani i sami.

Odavanje priznanja zdravstvenim radnicima: Svjetski dan bolesnika vrijeme je za slavljenje postignuća i doprinosa onih koji rade u zdravstvu, uključujući liječnike, medicinske sestre i njegovatelje. Ovi pojedinci igraju ključnu ulogu u promicanju zdravlja i dobrobiti, te je važno prepoznati i priznati njihov naporan rad i predanost.

Poticanje na djelovanje: Dan služi kao poziv na djelovanje za rješavanje izazova s kojima se suočavaju oni koji žive s bolestima, uključujući siromaštvo, nedostatak pristupa resursima i diskriminaciju, te za rad na poboljšanju kvalitete života za one koji su bolesni.

Promicanje zdravlja i dobrobiti: Svjetski dan bolesnika podsjetnik je na našu obvezu pružanja podrške i brige za one koji su bolesni i rada na promicanju zdravlja i dobrobiti svih pojedinaca.

Pretraga

+
WordPress Image Lightbox Plugin