Obavještenje o promjeni uplatnog računa Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, 28.11.2022

U Službenim novinama Federacije BiH broj 94/22 od 28.11.2022. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine u kojem se mijenja:

U točki 12.1.4. Računi zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, naziv banke „ASA Banka d.d.“ zamjenjuje se nazivom „Union Banka d.d.“.

Broj računa „134-001-1110008-324“ zamjenjuje se brojem „102-050-0000064-018“.

Pretraga

+
WordPress Image Lightbox Plugin