Обавјештење о промјени уплатног рачуна Завода здравственог осигурања и реосигурања ФБиХ

У Службеним новинама Федерације БиХ број 94/22 од 28.11.2022. године објављен је Правилник о измјенама правилника о начину уплате, припадности и расподјеле јавних прихода у Федерацији Босне и Херцеговине у којем се мијења:

У точки 12.1.4. Рачуни завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине, назив банке „АСА Банка д.д.“ замјењује се називом „Унион Банка д.д.“.

Број рачуна „„134-001-1110008-324““ замјењује се бројем „102-050-0000064-018“.

Претрага

+
WordPress Image Lightbox Plugin