Потписана иницијатива за укидање или поврат ПДВ-а на лијекове и медицинска средства

Фондови здравствених осигурања у Босни и Херцеговини, тачније Фонд здравственог осигурања Републике Српске, Завод здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине и Фонд здравственог осигурања Брчко Дистрикта, данас су потписали заједничку иницијативу за укидање/смањење ПДВ-а на лијекове и медицинска средства или да се средства приликом распод‌јеле прихода од индиректних пореза по основу наплаћеног ПДВ-а на лијекове и медицинска средства намјенски усмјере на рачуне фондова здравствених осигурања у циљу финансирања здравствене заштите осигураних лица. Ова инициајтива биће упућена свим надлженим иснтитуцијама у Босни и Херцеговини.

У иницијативи коју су потписали директор ФЗО РС Дејан Кустурић, директорица Завода за здравствено осигурање и реосигурања ФБиХ Влатка Мартиновић и директор ФЗО Брчко Дистрикта Радомир Николић,  наводи се да је БиХ једина земља у региону која има јединствену стопу ПДВ на лијекове и медицинска средства у износу од 17%, за разлику од Хрватске и Македоније гд‌је је  пореска стопа на лијекове 5%, у Словенији 9,5%,  и у Србији 10%.  Колико је то велико оптерећење за фондове показује и податак да је само у здравственом систему Републике Српске у прошлој години за ПДВ плаћено више од 100 милиона КМ, што је готово једнако двогодишњим трошковима лијекова на рецепт. Такође, трошкови по основу ПДВ-а у установама у области здравства Федерације БиХ у 2022. износили су више од 164 милиона КМ. Када се посматра период од када је усвојен Закон о порезу на додатну вриједност БиХ, тачније од 2006. до 2022. године, трошкови здравственог система ФБиХ износили су више од 1,8 милијарди КМ. Када је ријеч о Фонду здравственог осигурања Брчко Дистрикта, само за лијекове на рецепт у прошлој години, Фонд је имао трошкове ПДВ-а око два милиона КМ, односно 5 % од укупних трошкова здравственог осигурања на годишњем нивоу.

Напомињемо да се у иницијативи тражи да се укине или смањи ПДВ на лијекове и медицинска средства или да се омогући поврат ПДВ на рачун фондова здравствених осигурања у циљу финансирања здравствене заштите осигураних лица. Наиме, према члану Закон о порезу на додатну вриједност Босне и Херцеговине фондови/заводи здравствених осигурања и здравствене установе су изузете од обавеза плаћања ПДВ-а на медицинске услуге и услуге пружања здравствене заштите, али су обавезни да плаћају ПДВ на лијекове, медицинска средства и опрему која се и набавља у циљу лијечења осигураних лица и то по стопи од 17 %. То је довело до значајног повећања трошкова пружања здравствених услуга, који оптерећују пословање свих установа у здравственом систему Босне и Херцеговине.

Дакле, у протеклом периоду од ступања на снагу Закона о ПДВ-у па до данас на овај проблем су у више наврата указивали сви заводи здравствених осигурања и здравствене установе, али није било конкретних активности везаних за ову тематику. Тако да је и на састанку директора завода и фондова здравствених осигурања у БиХ одржаног у априлу ове године поново актуелизовано питање трошкова насталих по основу уплате ПДВ-а на све робе и услуге које плаћају заводи/фондови здравственог осигурања и здравствене установе, те поновљено да се упути захтјев свим надлежним инситуцијама за рјешавање наведеног питања.

Имајући у виду да је Закон о ПДВ-у закон који је донесен на нивоу БиХ фондови здравствених сигурања у иницијативи наводе да би приликом распођеле прихода од индиректних пореза, а по основу наплаћених средстава ПДВ-а по основу набавки лијекова, медицинских материјала, опреме и других роба које набављају здравствене установе, требало намјенски распоредити на ентитетске буџете сразмјерно висини наплаћених средстава, а из ентитетских буџета да се средства усмјере на заводе/фондове здравственог осигурања у сврху финансирања услуга здравствене заштите.

Такође, у циљу дугорочне одрживости здравственог система, те унапређења квалитета здравствене заштите грађана, у овој иницијативи је истакнуто да је  хитно потребно да се размотри укидање или смањење ПДВ на лијекове и медицинска средства по угледу на друге земље. Смањење  ПДВ-а на лијекове и медицинска средства значајно би финансијски растеретило фондове здравствених осигурања, али и грађане Босне и Херцеговине, што је вјерујемо свима у интересу.

„Због тога, још једном апелујемо да размотрите иницијативе фондова/завода које се односе на поврат ПДВ-а или на укидање или смањење ПДВ на лијекове и медицинска средства, јер би то значило да ће грађани Републике Српске, Федерације БиХ и Дистрикта Брчко у коначници имати још бољу и доступнију здравствену заштиту“, наводи се у заједничкој иницијативи која ће бити упућена надлежним институцијама.

 

Завод за здравствено осигурање и реосигурање ФБиХ

Фонд здравственог осигурања РС

Фонд здравственог осигурања Брчко Дистрикта

Претрага

+
WordPress Image Lightbox Plugin