ДВАДЕСЕТА ОБЉЕТНИЦА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

Темељем Закона о здравственом осигурању, Влада ФБИХ је у свибњу 1998. године утемељила Завод здравственог осигурања и реосигурања Федерација Босне и Херцеговине, са сврхом обављања послова и остваривања права из обвезног здравственог осигурања која су од интереса за све жупаније у ФБиХ, као и провођење права темељем конвенција , других међународних споразума и уговора, те обављања послова обвезног здравственог осигурања.

Истим Законом, 01.07.2002. године утемељен је Фонд солидарност Федерације Босне и Херцеговине, с циљем остваривања једнаких увјета за провођење обвезног здравственог осигурања у свим жупанијама, за провођење приоритетних здравствених програма од интереса за ФБиХ, као и за пружање приоритетних, најсложенијих облика здравствене заштите из одређених специфичних дјелатности , за што се средства осигуравају код Федералног завода за здравствено осигурање и реосигурање.

Утемељења Фонда солидарности од великог је интереса свим осигураним особама у ФБиХ, јер је средствима Фонда солидарности осигурано лијечење најтежих обољења за све осигуранике без обзира из које су жупаније, под истим увјетима не овисно о финанцијској моћи жупанијских завода.

Средства Федералног фонда солидарности осигуравају се дијелом из доприноса за обвезно здравствено осигурање, а дијелом из прорачуна ФБИХ путем трансфера ресорног министарства.

Из средстава Фонда солидарности финанцирају се услуге и лијекови темељем Листе здравствених услуга које се финанцирају средствима федералног фонда солидарности и Листе лијекова фонда солидарности које доноси Влада Федерације БиХ.

У протеклих двадесет година Завод је остварио средства у износу од 2,5 млрд. КМ, од чега су 78% средства по основу доприноса за обвезно здравствено осигурање, те 17% средства из прорачуна ФБиХ и 5% средстава из других извора. Од укупно остварених средстава утрошено је 43% за здравствене услуге, 41 % за лијекове, 10% за потрошни медицински материјал и 6% за лијечење у иноземству.

Лијекове из средстава Фонда солидарности добило је скоро 215 тисућа пацијената. Преко 40 тисућа пацијената корисници су потрошног медицинског материјала ( хемодијализа, тракице за шећер ), од оснутка Фонда.
У двадесет година постојања, из средстава фонда солидарности финанциран је велики број сложених оперативних захвата из области кардиокирургије, неурокирургије, ортопедије, трансплантације органа, услуга радиотерапије у третману малигних обољења, те многе друге услуге и лијекови одобрени Листама лијекова и услуга финанцираних из фонда солидарности. Финанцирано је скоро 94 тисуће медицинских услуга из подручја инвазивне и интервентне кардиологије и најсложенијих оперативних захвата из области кардиокирургије.

Уз наведено финанцирање лијекова и услуга у Босни и Херцеговини, Завод здравственог осигурања и реосигурања ФБиХ има закључене уговоре и споразуме бројним иноземним клиникама, и редовито кад је то потреба упућује пацијенте на лијечење у иноземство што се такођер финанцира из средстава фонда солидарности.

До сад је на лијечење у иноземству упућено 3360 пацијената, а за трошкове њиховог лијечења издвојено је скоро 138 милијуна конвертибилних марака из средстава Фонда солидарности.

Наведене бројке кроз протекли двадесет година, аргументирају важност постојања и потребе Фонда солидарности, који данас обиљежава двадесету обљетницу постојања.

Свједоци смо свакодневног пораста броја обољелих , те све веће потребе за лијековима и медицинским услугама, како уопће тако и за лијековима и услугама које се финанцирају из Фонда солидарности , сложни смо у чињеници да је за Фонд солидарности потребно издвајати што је могуће више средстава, како би у будућности могли финанцирати лијекове и услуге из надлежности за којима је, како смо навели све већа потреба. Износ који средстава који се издваја за фонд солидарности није ни близу довољан у односу на потребе, те се због тога стварају листе чекања што је велики проблем Завода.
Како би се ови проблеми надишли и смањиле листе чекања потребно је повећати износ средстава из прорачуна ФБиХ који се издваја за Фонд солидарности, што је у интересу свих пацијената.

Уз континуирана залагања за повећањем средстава Фонду солидарности ,Завод подузима и друге активности у интересу пацијената, те тако данас уз двадесету обљетницу Фонда пушта у рад редизајнирану wеб страницу, која је креирана према потребама корисника ,односно прилагођена пацијентима.

Претрага

+
WordPress Image Lightbox Plugin