Страница за ИТ администраторе жупанијских/кантоналних завода здравственог осигурања који користе ХЦФИС (Хеалт Царе Финанце Информатион System)

Омогућена је измјена стручне спреме на картону осигураника

Исправљен је унос маркица у Опћим потврдама , тако да у поље ‘до датума’ уписује датум већи за 364 (умјесто 365) дана од вриједности у пољу ‘од датума’ .

Нова функционалност из претходне верзије 1.8 проширена је и на картон за ино-осигуранике и картон чланова обитељи запослених у иноземству.

Код опћих потврда (маркица) омогућен је унос истих са личног картона (картица ‘Опште потврде’) кликом на дугме ‘+’ у десном углу. Исто тако на екрану опћих потврда, на клик у поље краја важења потврде добива за годину дана већи датум од датума уписаног у поље почетка важења потврде.

Омогућен је унос и ажурирање 7-цифрених шифри занимања у шифарнику занимања.

Код свих врста ино осигурања омогућена је промјена краја осигурања носиоца осигурања, ако већ постоји крај осигурања.

Форма „Потврде“ на картону осигураних лица не предлаже датум краја важења потврде (оператер сам уноси крај важења потврде за све врсте потврда). Код брисања датума краја важења потврде, или у случају изостављања његовог уноса, поправљено је досадашње уписивање нултог датума у табеле ‘studpotvrde’ и ‘trajanje_osiguranja’. У колону ‘STU_POSLOVNICA’ уписује се шифра пословнице у којој је унесена потврда. Апликација сама ради АЛТЕР ТАБЛЕ наредбу којом се додаје ново поље ‘STU_POSLOVNICA’ у табелу ‘studpotvrde’ када се на апликацију пријави као привилеговани корисник ‘девелопер’. Ову пријаву је потребно урадити одмах по инсталирању нове верзије апликације, јер у супротном форма ‘Потврде’ неће радити.

Форме „Промет жиро рачуна“ и „Импорт РАС датотека“ сортирају изводе, односно датотеке по датуму извода/датотека.

Форма за обраду РАС извода је мало измијењена да би се прилагодила и мањој резолуцији монитора (1024 x 768).

Форма ‘Преглед лијечника’. Умјесто филтрирања по организационој јединици, направљено је филтрирање по активним/неактивним лијечницима
Омогућана је пријава чланова обитељи који су странци (на 8 мјесту ЈМБГ-а имају број 0 ), а чији је ЈМБГ неисправан по модулу 11 . И даље датумски дио ЈМБГ-а чланова обитељи који су странци мора бити исправан.

На картону осигураних лица на таб-у сва осигурања , додана је шифра организационе јединице осигураног лица.
Обрада РАС извода је урађена тако да је ‘детаил’ таблица сортирана по грешци: Неисправно/црвено, поправљено/плаво, исправно/зелено (модул: DMFinansije>QueryPTip) и раширена је преко цјелог екрана да би се вид‌јело што више ставки

Прије инсталирања верзије 1.7.0 неопходно је потребно инсталирати слиједећа ажурирања:

АЛТЕР ТАБЛЕ DEVELOPER.CLANOVI_PRIVREMENI MODIFY ЦОНСТРАИНТ ЦЛА_ПК ДИСАБЛЕ;

DROP INDEX CLA_PK;

АЛТЕР ТАБЛЕ DEVELOPER.CLANOVI_PRIVREMENI ADD (ROWID_trajanja VARCHAR2(250));

У овој верзији омогућена је поновна пријава члана породице на исто осигурање, на којем је некада прије био пријављен и од‌јављен.

Исто тако, омогућена је промјена датума краја осигурања носиоцу осигурања (избором опције ПРОМЈЕНА) под условом да је носиоц претходно имао унесен крај осигурања. Ако носиоц није имао крај осигурања, крај се као и до сада може унијети опцијом ОД‌ЈАВА.

Урађена је измјена боја text box-ova и грид-ова на свим формама гд‌је се исти нису вид‌јели на МС Windows 10 оперативним системима. Наиме, Windows 10 ОС немају опцију избора Windows Цласиц Теме у Start>Settings>Personalization>Themes опцијама, тако да је избор било које теме на великом броју форми имао, за ХЦФИС апликацију, такав ефекат да су поједине табеле и текст box-ovi били црне боје .

На личном картону је урађен нови приказ старосне доби осигураног лица, ради лакшег утврђивања потребе доношења потврда о школовању.

На свим картонима осигураних лица (домаћа и ино) омогућен је унос контакт података осигураних лица: мјесто, пошт. број, улица, телефон и e-mail адреса.

На картону осигураног лица, на картици ‘Ортопедска помагала’омогућена је кратица за отварање прозора за додавање нове потврде/сагласности за пријављено осигурано лице (знак + у десном углу картице).

-На картону обвезника, на картици ‘Подаци о обвезнику’ омогућено је ажурирање броја/бројева телефона обвезника.

-Екран за унос новчаних помоћи је промијењен у дијелу уноса чланка по којем је одобрена новчана помоћ (Мени: финанцијске евиденције>Новчане помоћи). ,а који је сада цомбо box koji вриједности узима из претходно унесених помоћи са функцијом дистинцт (атрибут2):

селецт дистинцт атрибут2 фром опстепотврде where ВРСТЕПОТ_ПОТВ_ИД ин (‘НА’,’НБ’,’НЦ’).

Ако треба унијети додатне чланке-акта по којима се одобравају новчане помоћи, исте се уносе са: (црвеном бојом су написана промијењива поља у изразу које треба мијењати за сваки нови слог који се уноси)

инсерт инто opstepotvrde(OPP_POTBROJ,OPP_KOMITENT,OPP_IZDAVDATUM,VRSTEPOT_POTV_ID, OPP_STATUS,SYSDATUM,ATRIBUT2) валуес (‘А’,’неки JMBG’,to_date(‘01.01.2000′),’NA’,’1′,sysdate,’Brojčlanka који нема још у табели’);

– Екран ‘Преглед одобрења за новчане помоћи’ је промијењен тако да је додато дугме за претраживање чија је улога да претраживање по подацима унешеним у филер почне так након клика на дугме (за разлику од претходног начина претраживања код којег се радила акција on-change prilikom уноса знака у филтеру за претраживање). Овим се убрзало претраживање, које је било незадовољавајуће споро.

Омогућен је унос  потврда и носиоцима здравственог осигурања на картону осигураних лица (нпр. потврда о трајном инвалидитету).

Претходно су се могле уносити само потврде о школовању за чланове.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Апликација код уноса потврда евидентира датум краја осигурања (који је једнак крајњем датуму до којега важи потврда) само за она осигурана лица која у пријавама имају изабрану опцију да осигурано лице мора доносити потврде. Дакле, када се стекну услови да осигурано лице (нпр. ученик) треба почети доносити школске потврде да би имао здравствено осигурање, оператер мора отићи у промјену његовог осигурања и одабрати опцију (check box) да лице треба доносити потврде. Тиме ће се та потреба доношења потврде увијек исписивати и на картону осигураног лица , те ће се таквом осигураном лицу, са  уносом потврде уписивати и крај осигурања који ће бити једнак датуму до када важи потврда о школовању.

Исправљена су 2 буг-а која су постојала од почетка рада апликације. Код уноса ставки боловања (дознака) и код уноса рефундација боловања дешавало се да понекад уноси нису били запамћени у бази података. У овој верзији оба буг-а су исправљена.

  • Форма за унос дознака за боловање проширена је пољем датума запримања дознаке.

Датум запримања се уноси у   резервно поље Атрибут1 табеле.

За кориштење апликације обавезно је потребно урадити промјену типа тог поља:

                алтер табле боловања_ставке modify атрибут1 дате;

  •  На екран Потврда/Сагласности за лијечење, у продужетку имена и презимена лијечника који је упутио пацијента,

додата су два EditBox-a који приказују установу и од‌јел којем припада изабрани лијечник.

У ту сврху направљен је нови извјештај/извјешће:

             8_Преглед изданих одобрења_за_лијецење, које се смешта у фолдер:  Евидентиране потврде

  •  На екран ставки фактура за лијечење ван кантона/жупаније поред лијечника који је лијечио пацијента у установи

изван кантона, додато је поље за унос од‌јела те установе а које није везано на лијечника.

Податак се уноси у поље атрибут2 табеле упутнице. Направљен је нови извјештај/извјешће:

22-Лијецења-ван-кантона-по-установама слања(и од‌јељењима)  ,  фолдер: Финансијски прегледи

Форма издатих сагласности за лијечења и набавку помагла (Одобрења) је преправљена да би се отклониле грешке у раду са ТАБ и Ентер тастерима.

Исправљен је недостатак да се приликом уноса Одобрења за набавку ортопедског помагала није појављивала информација о грешци да није унешено ортопедско помагало тј његова шифра.

Урађена је нова функционалност „Новчане помоћи’ . Да би се користила уграђена функционалност потребно је проширити шифарник Врста потврда са 3 шифре:

НА – Новчана помоћ за лијечење

НБ – Новчана помоћ за лијекове

НЦ – Новчана помоћ за ортопедско помагало

Исто тако потребно је креирати нови објекат у бази података :

ДРОП ТАБЛЕ DEVELOPER.NOVCANEPOMOCI ЦАСЦАДЕ ЦОНСТРАИНТС;

ЦРЕАТЕ ТАБЛЕ DEVELOPER.NOVCANEPOMOCI

(

OPSTEPOTVRDE_OPP_POTBROJ VARCHAR2(20) НОТ NULL,

ДАТУМ ДАТЕ НОТ NULL,

ИЗНОС VARCHAR2(20) НОТ NULL,

НАПОМЕНА VARCHAR2(50),

КОРИСНИК VARCHAR2(30),

АТРИБУТ1 VARCHAR2(30),

АТРИБУТ2 VARCHAR2(30)

)

ТАБЛЕСПАЦЕ УСЕРС

ПЦТУСЕД 40

ПЦТФРЕЕ 10

ИНИТРАНС 1

MAXTRANS 255

СТОРАГЕ (

ИНИТИАЛ 128К

NEXT 128К

MINEXTENTS 1

MAXEXTENTS 4096

ПЦТИНЦРЕАСЕ 0

ФРЕЕЛИСТС 1

ФРЕЕЛИСТ ГРОУПС 1

BUFFER_POOL DEFAULT

)

LOGGING

NOCACHE

NOPARALLEL;

ДРОП ПУБЛИЦ SYNONYM НОВЦАНЕПОМОЦИ;

ЦРЕАТЕ ПУБЛИЦ SYNONYM НОВЦАНЕПОМОЦИ ФОР DEVELOPER.NOVCANEPOMOCI;

АЛТЕР ТАБЛЕ DEVELOPER.NOVCANEPOMOCI ADD (

ФОРЕИГН KEY (OPSTEPOTVRDE_OPP_POTBROJ)

РЕФЕРЕНЦЕС DEVELOPER.OPSTEPOTVRDE (OPP_POTBROJ)

ОН ДЕЛЕТЕ ЦАСЦАДЕ);

ГРАНТ АЛТЕР, ДЕЛЕТЕ, INDEX, ИНСЕРТ, РЕФЕРЕНЦЕС, СЕЛЕЦТ, УПДАТЕ ОН DEVELOPER.NOVCANEPOMOCI ТО АДМИН;

ГРАНТ ДЕЛЕТЕ, ИНСЕРТ, СЕЛЕЦТ, УПДАТЕ ОН DEVELOPER.NOVCANEPOMOCI ТО БАЗНИРЕГ_ОПСТИ;

На екрану шифарника здравствених услуга омогућен је унос и рачунање са децималним бројевима бодова

Ради бржег рада, код ‘Прегледа издатих одобрења’ омогућено је претраживање на клик по унесеном ЈМБГ-у (као и код ‘Прегледа боловања’) , а остављена је могућност прегледа по свим категоријама на досадашњи начин.

Екрани који дају прегледе уплата доприноса (картон осигураника и картон обвезника) су направљени тако да стандардне уплате доприноса имају зелену боју , а корекције уплата доприноса (негативни износи) имају црвену боју ради боље уочљивости приликом овјере

На екрану за ажурирање лијечника додата могућност одабира: 4-Вањски_сурадник и 5-Фармацеут

Шифра ортопедских помагала проширена на 6 мјеста.

Прије апликације инсталирати слиједеће упите:

алтер табле ортпомагала modify пом_ид нумбер(6);
алтер табле потврде modify ОРТПОМАГАЛА_ПОМ_ИД нумбер(6);

а) Омогућена измјена организационе јединице за све категорије ино-осигураних лица на екранима:

– картона осиг. лица

– промјена осигурања

б)  Д‌јеломично урађен образац БХ/ХР 12 за штампу паушалног потраживања

а) Поправљен буг неконтролисане измјене датума краја осигурања која се дешавала код чланова који су некад били породица X код било које акције измјене над осигурањем гд‌је су прије били породица X а ако сада имају осим тога завршенога и ново осигурање код другог обвезника као породица Y.
Због буг-а апликација је радила промјену датума краја осигурања на претходним осигурањима кад су били чланови породице X(tako што је у крај осигурања уношен системски датум).
Буг је поправљен на:
-обичним домаћим осигураним лицима ,
-лицима са болесничким листом
-ино-осигураним лицима који имају боравиште у Федерацији БиХ
-члановима обитељи чији су носиоци осигурања запослени у иноземству

б) Поправљен је недостатак који се огледао у том да је приликом акције ПРОМЈЕНА на екрану Пријаве осигураних лица  било могуће унијети и од‌јаву носиоца уносом датума краја осигурања код носиоца.  Како је то била само промјена код носиоца чланови обитељи се нису аутоматски ажурирали са тим датумом, тако да су осјали неођављени ако оператер није урадио унос датума краја осигурања и члановима обитељи.
Грешка остајања чланова у осигурању уз истовремну од‌јаву носиоца је онемогућена забраном уноса датума краја осигурања носиоца у случају акције : Промјена.
Од‌јава носиоца (и чланова ) је могућа као и до сада акцијом ОД‌ЈАВА на екрану за Пријаве, а од‌јава само чланова акцијом ПРОМЈЕНА. Ова могућност грешке је онемогућена на исти начин код уноса слиједећих врста осигурања:
-обична домаћа осигурана лица
-лица са болесничким листом
-ино-осигурана лица са боравиштем у Федерацији БиХ
-члановима обитељи чији су носиоци осигурања запослени у иноземству

Омогућено је да се обитељски лијечник додаје и за остале категорије домицилних осигураника: ино осигуранике и чланове обитељи запослених у ино, тј. на картонима тих категорија осигураних лица.

У овој верзији осигураном лицу се може додати изабрани обитељски лијечник, те урадити промјена и од‌јава избора обитељског лијечника и у случају да осигурано лице нема тренутно активну пријаву на здравствено осигурање.

На картону осигураних лица, на картицама уплата из ‘Јединственог система регистрације и контроле наплате доприноса’ је додата нова колона износа уплате за здравствено осигурање осигураника на терет обвезника (4% од бруто плаће).

Код измјене или брисања ИД осигураника или лијечника тај податак се мијења или брише у таблици обитељске медицине.

Отклоњене су мање грешке на форми за приказ унешених МИП образаца, као и додата могућност копрања података из таблице.

Апликација је проширена са картоном за ажурирање избора обитељског лијечника (лични картон осигураног лица), те екраном за преглед унешених података МИП1023 и специф 1022 из јединственог система регистрације (Мени апликације за финасијске податке).

Урађено је заокруживање на 5 пфенинга коначног износа рецепта који плаћа завод.

Омогућен је унос лијекова који имају допунску шифру са знаковима који нису нумерички

Омогућена је промјена организационе јединице корисника(оператера) приликом уноса/ажурирања оператера.

Исто тако онемогућена је промјена ИД-а обвезника у таблици „Опште потврде“ приликом промјене ИД-а обвезника (уврдено на приједлог Ливна ради губљења података о маркицама)

У овој верзији је поништена промјена скраћеног назива обвезника приликом промјене осигурања осигураника на екрану за рад са пријавама/промјенама/ођавама осигураника.

Разлог је тај што се било којом измјеном на осигурању, мјењао оргинални текст скраћеног назива обвезника добијен од ПУ, што је за резулат имало незграпне називе фирми у извјештајима који умјесто назива обвезника (који је превише дуг) користе скраћени назив обвезника.

1. У верзији 1.3.3. апликације поправљен је дио који се односи на то да су обрисане потврде за издата помагала које добију статус =0 и даље биле видљиве на картону осигураника.

2. Омогућена је промјена организационе јединице осигураних лица на 2 мјеста:

– На картону осигураника и члана породице , чиме се мијења податак о организационој јединици осигураног лица у табели ‘осигураници’. Податак за носиоца и члана мијења се посебно на картону једноог , односно другог лица неовисно.

– На пријави осигураника путем промјене , чиме се мијења орг. јединица изабране пријаве и за носиоца и за члана породице у таблици ‘trajanje_osiguranja’. Податак и за носиоца и за члана мијења се заједно промјеном организационе јединице носиоца.

У верзији од 30.01.2012. године преправљен је дио апликације који се односи на регистрације лица са болесничким листом.

Осим тога, у овој верзији су , у односу на претходну верзију од 09.07.2010. године, уграђене и додатне функционалности које се тичу Јединственог система регистрације (евиденција уплата доприноса по осигураницима , ЛИБ број…..)

 

Верзија  ХЦФИС апликације од  09.07.2010 

(Верзија 1.3.2) од 09.07.2010

Код уноса легитимација је приликом уноса и ажурирања легитимације онемогућен нови клик на унос или ажурирање легитимације (дугме за ‘Унос’ нове легитимације и дугме за ‘Едит’ постојеће легитимације су склоњена са екрана, а остала су дугмад за ‘Поништи’ и ‘Прихвати’) због грешке која се јављала уколико се у току уноса и измјене легитимације поново кликне на дугме унос или едит и која је блокирала даљи нормалан рад.

 

(Верзија 1.3.1) од 08.04.2010

Код потврда је додата особина да се приликом избора врсте потврде: АЕ,АФ,АГ, АХ, АИ (ако се исте додају у шифарник врста одобрења), може одабрати здравствена установа уза коју потврда (одобрење) важи.

 

( Верзија је 1.3.0)

1. Када се као посебан оператер промјени ЈМБГ осигураног лица, апликација до сада није ажурирала ту промјену у табелама:

а. Легитимације и

б. Опште потврде  (важно за оне који на том мјесту воде годишње маркице)

Сада се та промјена ажурира у обје табеле без обзира да ли нови ЈМБГ постоји или не у бази.

 

2. Унешено је сортирање рас фајлова према датуму фајла

Сви шифарници ‘ХЦФИС’ информационог система у exportovanom облику налазе се у фајлу СИФРАРНИЦИ (445 Кб  од 12_06_2017 ) који се може download-ovati. Шифарници се могу декомпресовати WIN РАР архивером, а садржај сваког шифарника се може прегледати импортом фајла (помоћу Export-Import апликације) у привремене табеле.

Након почетне инсталације апликативног софтвера (за нове инсталације и за оне који нису направили сва ова ажурирања до сада), потребна ажурирања налазе се у архивском фајлу :  Ажурирање базе након почетне инсталације АЗУРИРАЊА-УПГРАДЕ РАР архива (244Кб ,ажурно са 11.мј. 2018. године)

Рјешење неких проблема у раду са апликацијама и/или након исталације апликација и базе  на нови сервер налазе се у архивираном фајлу РЈЕШЕЊА РАЗЛИЧИТИХ ПРОБЛЕМА (РАР архива, ажурно са 11. мј. 2018. године)