УСЛУГЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

Услуге које се финацирају из средства фонда солидарности можете наћи на слиједећем прегледу

Преглед здравствених установа које су за Заводом здравственог осигурања и реосигурања склопиле уговор о лијечењу на терет фонда солидарности

ПРОПИСИ