ЛИЈЕЧЕЊЕ У ИНОСТРАНСТВУ

Лијечење осигураних особа из Федерације Босне и Херцеговине у иностранству остварује се у сагласности са Правилником о условима и поступку упућивања осигураних лица на лијечење у иностранство.

БИЛАТЕРАЛНИ СПОРАЗУМИ О СОЦИЈАЛНОМ ОСИГУРАЊУ КОЈЕ ЈЕ БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ПОТПИСАЛА С ДРУГИМ ДРЖАВАМА

Закључени, потписани и ратифицирани споразуми

 1. Републике Аустрија
 2. Република Хрватска,
 3. СР Југославија
 4. Република Турска
 5. Република Македонија
 6. Република Словенија
 7. Краљевина Белгија
 8. Република Мађарска
 9. Велико Војводство Луксембург
 10. Швајцарска Конфедерација
 11. Чешка

Споразум о сукцесији (закључено с бившом СФРЈ)

 1. Народна Република Бугарска
 2. Чехословачка Република (Чешка и Словачка)
 3. Краљевина Данска
 4. Република Француска
 5. Република Италија
 6. Краљевина Холандија
 7. Краљевина Норвешка
 8. Народна Република Пољска
 9. Савезна Република Њемачка
 10. Краљевина Шведска
 11. Швајцарска Конфедерација
 12. Уједињено Краљевство Велике Британије и Сјеверна Ирска

Парафирани споразуми

 1. Холандија

Закључивање споразума у процедури

 1. Црна Гора
 2. СР Њемачка
 3. Канада
 4. Аустралија

Међународни уговори и проведбени акти о социјалном осигурању – Примјер Р Хрватска

ОБАВИЈЕСТ ЗА ПОСЛОДАВЦЕ