LIJEČENJE U INOSTRANSTVU

Liječenje osiguranih lica iz Federacije Bosne i Hercegovine u inostranstvu ostvaruje se u saglasnosti sa Pravilnikom o uslovima i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje u inostranstvo.

BILATERALNI SPORAZUMI O SOCIJALNOM OSIGURANJU KOJE JE BOSNA I HERCEGOVINA POTPISALA S DRUGIM DRŽAVAMA

Zaključeni, potpisani i ratificirani sporazumi

 1. Republike Austrija
 2. Republika Hrvatska,
 3. SR Jugoslavija
 4. Republika Turska
 5. Republika Makedonija
 6. Republika Slovenija
 7. Kraljevina Belgija
 8. Republika Mađarska
 9. Veliko Vojvodstvo Luksemburg
 10. Švajcarska Konfederacija
 11. Češka

Sporazum o sukcesiji (zaključeno s bivšom SFRJ)

  1. Narodna Republika Bugarska
  2. Čehoslovačka Republika (Češka i Slovačka)
  3. Kraljevina Danska
  4. Republika Francuska
  5. Republika Italija
  6. Kraljevina Holandija
  7. Kraljevina Norveška
  8. Narodna Republika Poljska
  9. Savezna Republika Njemačka
  10. Kraljevina Švedska
  11. Švajcarska Konfederacija
  12. Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverna Irska

Parafirani sporazumi

 1. Holandija

Zaključivanje sporazuma u proceduri

 1. Crna Gora
 2. SR Njemačka
 3. Kanada
 4. Australija

Međunarodni ugovori i provedbeni akti o socijalnom osiguranju – Primjer R Hrvatska

OBAVIJEST ZA POSLODAVCE