Događaji u 2015. godini

10 сеп 2015 Новости
 • Dana 29.12.2015.g u 13 sati  održava se sastanak sa predstavnicima vodećih ugovornih zdravstvenih ustanova, vezano za finansiranje usluga iz programa fonda solidarnosti u narednom periodu.

 

 • 23.12.2015. godine održana je 40. sjednica Upravnog odbora zavoda na kojoj je između ostalog razmatran izvještaj o realizaciji programa aktivnosti na realizaciji preporuka Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

 • 30.11.2015. godine održana je 39. sjednica Upravnog odbora zavoda na kojem je usvojen godišnji Plan rada zavoda za 2016. godinu i trogodišnji Plan rada zavoda za period 2016. – 2018. godina

 

 • Dana 20.11.2015. godine održava se sastanak sa zdravstvenim ustanovama sa temom: Program zdravstvene zaštite koji se finansira sredstvima federalnog fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu sa Planom obima zdravstvenih usluga koje se finansiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti za 2016. godinu

 

 • 03.11.2015.g održana je 38. sjednica Upravnog odbora sa najvažnijom tačkom:
  • finansijskog plana Zavoda (konsolidovani) za 2015. godinu
  • finansijskog plana Stručne službe Zavoda za 2015. godinu
  • finansijskog plana Fonda solidarnosti za 2015. godinu
  • Izmjene i dopune(rebalans) slijedećih dokumenata:

kao i

  • Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2015. godinu

Dokumenti su usvojeni i upućeni u dalju proceduru.

 • 16.10.2015. godine održana je 37. sjednica Upravnog odbora zavoda. Između ostalih, na sjednici su razmatrane slijedeće glavne tačke:
  •      Donošenje odluke o usvajanju Programa zdravstvene zaštite koji se finansira sredstvima federalnog fonda solidarnosti Federacije Bosne i  Hercegovine za 2016. godinu sa Planom obima usluga
  •      Donošonje odluke o usvajanju Finansijskog plana zavoda i Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2016. godinu
  •      Donošenje odluke o usvajanju Plana javnih nabavki za 2016. godinu

Dokumenti su usvojeni i upućeni u dalju proceduru

 • 10.06.2015.g. održan je sastanak sa predstavnicima vodećih onkoloških i hematoloških klinika i njihovih odjela vezano za analizu potrošnje lijekova za liječenje malignih oboljenja
 • Poslat je poziv za sastanak 07.05.2015.g. svim ugovornim veledrogerijama/dobavljačima koji vrše isporuku lijekova i potrošnog materijala radi analize poštovanja odredbi potpisanih Ugovora o nabavci/isporuci, posebno u dijelu kontinuirane isporuke i osiguranja zaliha, posjedovanja dokumentacije za prometovanje u skladu sa propisima, rokovima trajanja itd.
 • 24.04.2015. godine održan je radni sastanak sa sekretarima komisija za izdavanje saglasnosti na teret sredstava fonda solidarnosti
 • 08.04.2015.g nastavljena je , u decembru 2014. godine započeta,  eksterna revizija poslovanja zavoda u 2014. godini
 • Zavod je uradio i objavio Plan rada za trogodišnji period i Plan rada za 2015. godinu, a prema novim propisima i obrascima Zavoda za programiranje razvoja Federacije Bosne i Hercegovine

Претрага

+
WordPress Image Lightbox Plugin