Разговори органа за везу Босне и Херцеговине и Црне Горе

Споразум између Босне и Херцеговине и СР Југославије о социјалном осигурању

Разговори органа за везу Босне и Херцеговине и Црне Горе

 

На иницијативу Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине, у периоду 15. и 16.11.2023. године, у Подгорици, одржани су разговори органа за везу за област здравственог осигурања Босне и Херцеговине и Црне Горе о примјени Споразума о социјалном осигурању између Босне и Херцеговине и СР Југославије, а који се односи и на Црну Гору и на Р.Србију.

Посљедњи разговори одржани су 2005. године и то између делегација Босне и Херцеговине и тадашње заједнице Р Србије и Црне Горе. Поступак за закључивање Споразума о социјалном осигурању између Босне и Херцеговине и Црне Горе покренут је 2011. године, који нажалост још увијек није окончан.

Делегације су разговарале о бројним питањима од значаја за остваривање права из здравственог осигурања осигураних лица једне државе уговорнице на територији друге државе уговорнице, те разјаснили одређене недоумице које се појављују код проведбе Споразума од стране надлежних носилаца. Посебна пажња усмјерена је на  окончање међусобних обрачуна надокнаде пружене здравствене заштите осигураним лицима једне државе на територији друге државе уговорнице. Такођер, инициране су и договорене будуће активности које ће унаприједити процесе у вези са примјеном Споразума, те олакшати међусобну комуникацију.

Договорено је да се изврше измјене постојећих образаца у дијелу ознаке и назива образаца, без измјена садржине истих, обзиром да обрасци носе назив Србија и Црна Гора, а Црна Гора је самостална држава од 2006.године.

Договорено је да се приступи изради новог Договора о методологији израчуна висине мјесечних паушалних трошкова.

Констатовано је обострано задовољство одржавањем наведених разговора и постигнутим договорима, а све у циљу унапрјеђења сарадње и  лакшег приступа и доступности здравственој заштити осигураника једне државе на територији друге државе.

Претрага

+
WordPress Image Lightbox Plugin