Sastanak predstavnika zavoda zdravstvenog osiguranja za IT i ino-osiguranje

U prostorijama Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, 23.11.2018. godine je održan konsultativni sastanak predstavnika kantonalnih/županijskih zavoda zdravstvenog osiguranja za ino-osiguranje i informacione tehnologije. Na sastanku se razgovaralo o mogućnostima zavoda da u oblasti ino-osiguranja ostvare međusobnu elektronsku razmjenu potraživanja kao i razmjena potraživanja sa zemljama sa kojima Bosna i Hercegovina ima potpisane ugovore o socijalnom osiguranju.

Osim toga,razgovaralo se o potrebi i mogućnostima za zajedničko unaprijeđenje informacionog sistema u domaćem obaveznom zdravstvenom osiguranju. Teme razgovora su bile i trenutni status implementacije DRG sistema plaćanja za ležeće bolesnike kao i Jedinstven sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa u Federaciji BiH.

Pretraga

+
WordPress Image Lightbox Plugin