OBAVIJEST ZA OSIGURANIKE

Obavještavaju se osiguranici, da  se za sve informacije vezano za  način i postupak  ostvarivanja prava na liječenje u inozemstvu, u skladu sa Pravilnikom o uslovima i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje u inozemstvo (“Službene novine Federacije BiH br: 93/13, 102/15, 16/19, 22/19),  kao i informacije u kojoj fazi rješavanja se nalazi njihov predmet, mogu dobiti svakim radnim danom u vremenu od 11h -15h  pozivom na broj telefona  Zavoda  033-728-700.

Također, u istom terminu, za sve naprijed navedene informacije osiguranici mogu doći i osobno na šalter Zavoda, poštovajući trenutne epidemiološke mjere.

Mole se osiguranici da se pridržavaju određenog termina .

Stručna služba Zavoda

Pretraga

+
WordPress Image Lightbox Plugin