Jačanje saradnje institucija sa istim i sličnim ciljnim grupama na nivou BiH pod sloganom „Mi štitimo vaše zdravlje“

10 maj 2018 Novosti

U sklopu inicijative “Jačanje saradnje institucija sa istim i sličnim ciljnim grupama na nivou BiH”, a u cilju bolje zaštite javnog zdravlja stanovništva Bosne i Hercegovine, pod sloganom „Mi štitimo vaše zdravlje“, u prostorijama sjedišta Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine razgovarano je o aktuelnim temama i usaglašene su aktivnosti, iz djelokruga nadležnosti, na kojima će se raditi, a sa ciljem bolje dostupnosti lijekova i medicinskih sredstava i bolje zdravstvene zaštite stanovništva u BiH.

 

Više o tome na linku:

http://www.almbih.gov.ba/vijesti/jaae-anje-saradnje-institucija-sa-istim-i-sliae-nim-ciljnim-grupama-na-nivou-bih-a-u-cilju-bolje-za-tite-javnog-zdravlja-stanovni-tva-bosne-i-hercegovine,-pod-sloganom-a-mi-titimo-va-e-zdravljea-506.html

Pretraga

+
WordPress Image Lightbox Plugin