Lijek bosentan

Odlukom o listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije BiH, lijek INN bosentan, tablete 62,5mg i 125 mg,  namijenjen za primjenu prema posebnoj preporuci nadležnog doktora medicine u liječenju plućne...
Pročitaj više

Događaji u 2018. godini

27.02.2018. godine je održana 61. sjednica Upravnog odbora Zavoda   19.02.2018. godine održana je 60.  vanredna elektronska sjednica Upravnog odbora   30.01.2018.g održana je...
Pročitaj više
1 2 3 4