Otkriće terapije za liječenje raka inhibicijom negativne regulacije imunog sistema

4 lis 2018 Aktualnost, Novosti
U Štokholmu je u ponedeljak 1. oktobra 2018. godine saopšteno da su ovogodišnji dobitnici Nobelove nagrade za fiziologiju i medicinu Džejms Alison (James P. Allison) sa Univerziteta Teksas u SAD i Tasuku Hondžo (Tasuku Honjo) sa japanskog Univerziteta u Kjotou za “otkriće terapije za liječenje raka inhibicijom negativne regulacije imunog sistema”.

Otkrića dvojice ovogodišnjih laureata bila su prekretnica u borbi protiv raka. Stimulisanjem urođene sposobnosti imunog sisteme da napadne ćelije tumora, Alison i Hondžo su ustanovili potpuno nov princip za liječenje raka, koje se do sada baziralo samo na „ciljanje“ tumorskih ćelija. Ova istraživanja su dalje nastavljena od strane farmaceutske industrije i dovela su do razvoja imuno-onkološke terapije koja se pokazala kao veoma efikasna u borbi protiv različitih oblika karcinoma, od kojih su neki do skora bili sa vrlo lošom prognozom. Imuno-onkološka terapija je odobrena ubrzanom procedurom u SAD još 2014, a u Evropi u julu 2015. godine, za liječenje metastatskog melanoma ali su istraživanja nastavljena za veći broj tipova karcinoma od kojih su u ovom trenutku za liječenje imuno-onkološkom terapijom odobreni karcinom pluća, bešike, bubrega, želuca, glave i vrata, grlića meterice i limfom.

Imuno-onkološka terapija je pomogla i bivšem američkom predsjedniku Džimiju Karteru da pobijedi rak u 91. godini. Naime, Karteru je 2015. godine dijagnostikovan rak kože – melanom, koji se raširio na njegov mozak i nakon uspješne primjene lijeka objavljeno je da nije potrebno dalje liječenje.

Ono što posebno treba istaći I pohvaliti je strategija Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine da unaprijedi dostupnost najsavremenijih inovativnih terapijskih opcija svojim osiguranicima a koje dokazano poboljšavaju ishode liječenja i umanjuju druge indirektne troškove.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva Federacije BiH i ogromnim naporom Zavoda za pronalaženjem dodatnih finansijskih sredstava, početkom 2018. godine na Poseban program Liste lijekova Fonda solidarnosti su uvršteni lijekovi za liječenje metastatskog melanoma uključujući I najsavremeniju imuno- onkološku terapiju. To je jedan od najboljih primjera pravovremenog prepoznavanja farmaceutske inovacije. Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH ove godine je uspio da obezbjedi sredstva namijenjena za liječenje oboljelih od metastatskog melanoma u iznosu od 2.500.000 KM. Ova sredstva su omogućila da se pacijenti sa metastatskim melanomom i u Federaciji BiH liječe prema najsavremenijim evropskim i svjetskim preporukama, uključujući i imuno-onkološkom terapijom.

Pretraga

+
WordPress Image Lightbox Plugin