Lijek bosentan

11 svi 2018 Aktualnost, Novosti

Odlukom o listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije BiH, lijek INN bosentan, tablete 62,5mg i 125 mg,  namijenjen za primjenu prema posebnoj preporuci nadležnog doktora medicine u liječenju plućne hipertenzije, uvršten je u Listu lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije BIH, kao prilog 2. Poseban program. U skladu sa zahtjevima dostavljenim Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BIH od strane Pedijatrijskih klinika, Udruženje građana oboljelih od plućne hipertenzije, Zavod je odlučio da u skladu sa raspoloživim sredstvima nabavi određene količine lijeka za pedijatrijsku populaciju. Federalni ministar zdravstva je dao saglasnost na Pogram nabavke lijeka bosentan za pedijatrijske pacijente na cijelom teritoriju Federacije BiH.

Pretraga

+
WordPress Image Lightbox Plugin