Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH i Liv Hospital, Turska potpisali su ugovor o poslovnoj suradnji

Ugovor su potpisali direktorica Zavoda prof. dr. Vlatka Martinović i predstavnica Liv Hospital Meri Istiroti.

Ovim ugovorom, kao i dosadašnjim ugovorima potpisanim s klinikama u Turskoj, omogućava se liječenje pacijenata koji se ne mogu liječiti u FBiH, u skladu s  Pravilnikom o liječenju pacijenata u inozemnim ustanovama i to za oboljenja: urođene srčane mane kod djece koje se mogu liječiti operativnim putem, usluge iz transplantacijskog programa: transplantacije jetre  i bubrega, te oboljenja kod djece  izuzetno rijetkih patologija.

Cilj Zavoda je pružiti odgovarajuću zdravstvenu skrb za osiguranike Federacije BiH, zalažući se za povećanjem sredstava i otvarajući mogućnosti pružanja usluga liječenja zaključivanjem sličnih ugovora i s drugim klinikama, a sve u interesu osiguranika Federacije BiH.

Zaključivanjem ugovora sa što većim brojem inozemnih klinika, omogućava se brži pristup i dostupnost zdravstvenih usluga osiguranicima oboljelim od oboljenja koja se u domaćim zdravstvenim ustanovama ne mogu s uspjehom liječiti. Obzirom da se radi o najtežim i najkompleksnijim oboljenjima koja se kod nas ne mogu liječiti, dostupnost zdravstvenim uslugama, pravovremeno liječenje  te  efikasnost, predstavljaju  ključne faktore i garanciju za uspješnost liječenja.

Misija Zavoda je zaključiti ugovore s renomiranim ino klinikama, koje imaju svjetski priznate stručnjake u području medicine kojom se bave i koje mogu našim osiguranicima pružiti adekvatne zdravstvene usluge. Također, zaključenim ugovorima je omogućena  i edukacija domaćeg kadra, za  ovladavanjem, nadogradnjom znanja i  potrebnih vještina koje će se što prije moći primjenjivati i u domaćim zdravstvenim ustanovama, nakon čega će i potreba za zaključivanjem ugovora s ino klinikama postupno jenjavati.

Pretraga

+
WordPress Image Lightbox Plugin