Novi lijek povodom Svjetskog dana multiple skleroze

29 мај 2020 Актуелност
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH unatoč posljedicama pandemije korona virusa i smanjenim sredstvima od doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje što čini 80% sredstava potrebnih za financiranje usluga i lijekova iz nadležnosti Fonda solidarnosti će nastojati da i dalje osigurava kontinuitet u liječenju pacijenata svim lijekovima sa liste, a samim tim i lijekovima za liječenje multiple skleroze, kako lijekovima prve linije tako i inovativnim lijekovima dokazane kliničke efikasnosti, djelotvornosti i sigurnosti. Pored injekcionih oblika lijekova koji su bili zastupljeni u velikoj mjeri u ranijem periodu pacijentima su sada dostupni i lijekovi oralne forme što predstavlja dodani komfor i utiče na kvalitet života pacijenta oboljelih od ove teške bolesti.

Nakon sto smo prošle godine osigurali lijekove koji se primjenjuju svakih 6 mjeseci, od iznimne je važnosti da olakšamo našim pacijentima i način uzimanja terapije jer do sada svi lijekovi za liječenje multiple skleroze su bili u obliku injekcija što je invazivan način aplikacije, stresan i neugodan za pacijente, a sada sa nabavkom lijeka u obliku tableta će biti lakša primjena našim pacijentima.

Multipla skleroza bolest je s tisuću lica, oboljele dovodi do invalidnosti i ovisnosti o drugima, a pravodobni početak liječenja jedan je od najjačih aduta u borbi protiv nepovratnih posljedica ove bolesti. Stoga je pravodobno uzimanje lijekova odmah nakon postavljanja dijagnoze ključno kako bi se usporila progresivnosti i nastanak težih invaliditeta, koje u konačnici sve nas košta puno više. Kontinuirano ulažemo napore da nadležene institucije osiguraju više sredstava iz budžeta FBiH za financiranje usluga i lijekova iz nadležnosti fonda solidarnosti što bi omogućilo ne samo korištenje svih savremenih lijekova sa Liste, nego i lijekova iz grupe imunomodulatora i pomoglo realizaciju zacrtanog cilja Zavoda da imunomodulatorna terapija bude blagovrenemo dostupna svim pacijentima koji imaju stručno-medicinsku preporuku za liječenje istim.

Претрага

+
WordPress Image Lightbox Plugin