Informacija u vezi nabavke trakica za šećer za djecu do 18 godina na teret Zavoda

9 окт 2019 Актуелност
Ovim putem obavještavamo roditelje djece, koja preko Federalnog zavoda dobijaju trakice i aparate za kontrolu šećera u krvi u pripadajućim domovima zdravlja, da dosadašnji dobavljač istih nije zbog tehničkih razloga u mogućnosti da u kratkom roku obezbijediti potreban broj trakica.

Da bi se omogućilo kontinuirano snabdijevanje djece navedenim trakicama, molimo roditelje da sami nabave trakice za period od sedam dana, a da se ovom Zavodu obrate sa pismenim zahtjevom za refundaciju utrošenih ličnih sredstava za kupovinu trakica. U skladu sa odlukom o refundaciji uz zahtjev je potrebno priložiti originalan fiskalni račun, fotokopiju zdravstvene knjižice djeteta i broj tekućeg računa roditelja za uplatu refundacije.

Nadamo se, a imamo i takva uvjeravanja od dobavljača, da će se u najkraćem mogućem roku uspostaviti kontinuirano snabdijevanje domova zdravlja potrebnim brojem trakica za kontrolu šećera u krvi.

Претрага

+
WordPress Image Lightbox Plugin