Radni sastanak sa Predsjednikom P/G Komore Federacije BiH

3 tra 2019 Aktualnost, Novosti
Direktorica Zavoda za zdravstveno osiguranje Federacije BiH doc.dr.sci. Vlatka Martinović je dana 20.03.2019. godine u Uredu P/G komore Federacije BiH održala radni sastanak sa Predsjednikom P/G Komore Federacije BiH doc.dr.sc. Markom Šantićem. Sastanku su također nazočili Suada Kovačević rukovoditeljica službe za inozemno osiguranje ZZO F BIH i voditelj Centra za javne ovlasti P/G K F BiH Frano Čuvalo. 

Razmatrana je problematika vezana za izdavanje BH obrazaca za detaširane radnike koji izvode radove u SR Njemačkoj i u drugim državama, kojim se omogućava korištenje zdravstvene zaštite radnicima u državi rada, kao i o pitanjima redovitog izmirenja obaveza poduzetnika prema FZZO po tom osnovu. Naime, FZZO vodi postupak za ostvarivanje zdravstvene zaštite detaširanih radnika u inozemstvu i na godišnjem nivou isto se odnosi na 125 poduzetnika, 3 000 radnika odnosno, 20 000 detašmana.

 

U otvorenom dijalogu sudionici su iznijeli svoja iskustva u provođenju navedenih aktivnosti, uz konstataciju o visokom stupnju međusobnog uvažavanja. Također, izrazili su veliku zabrinutost oko otežanog rezerviranja termina za detaširane radnike u ambasadi SR NJemačke u Sarajevu, što umnogome dodatno otežava poduzetnicima blagovremeno okončanje procedura i pristup detaširanim radnicima na Njemačko tržište.

Zavod će poduprijeti napore Komore u svezi konačnog rješenja problema, oko rezervacije termina u Njemačkoj ambasadi.

 

Sudionici su suglasni da aktivnosti svako iz svoje nadležnosti i dalje blagovremeno provode, kako bi omogućili nesmetanu dostupnost usluga korisnicima. Na sastanku je bilo riječi i o redovitom izmirenju obaveza poduzetnika prema Zavodu kao i o racionalnom korištenju sredstava koje koriste osigurani radnici a koje poduzetnici uplaćuju.

Komora će uticati na poduzetnike za redovnije izmirenje obaveza prema Zavodu.

 

Najvećim benefitom sastanaka je dogovoreno buduće zajedničko djelovanje i vođenje aktivnosti na smanjenju visine dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje detaširanih radnika. Adekvatnim smanjenjem doprinosa za detaširane radnike našim poduzetnicima bi se omogućila bolja konkurentnost na INO tržištu i samim tim olakšalo poslovanje.

 

Obje strane su se složile da bi dosadašnju dobru suradnju trebalo pretočiti u Ugovor o poslovnoj suradnji.

Pretraga

+
WordPress Image Lightbox Plugin