Predstavnici Penn State Sveučilišta USA u posjetu zdravstvenim institucijama u FBiH

Predstavnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. biomed. Katarina Vukojević, dr. med. sa kolegama sa Penn State Sveučilišta: prof. N. Benjamin Fredrick, MD,  direktor Centra za globalno zdravlje, prof.dr. Nasr Ghahramani, MD, prof. dr. Gisoo Ghaffari, studenti: Alma Jusufagić  i Pierce Curran u svom studijskom posjetu Mostaru i Sarajevu susreli su se sa mr.sc.dr. Sinišom Skočibušićem, ravnateljem ZZJZ FBiH, mr.sc.dr. Ludvigom Leticom, ravnateljem Instituta za medicinsko vještačenje FBiH i izv. prof.dr.sc. Vlatkom Martinović, ravnateljicom ZZOiR FBiH, koji su ih upoznali sa ustrojem osiguranja i zdravstvene skrbi, finacijskim stanjem zdravstvenog sustava FBiH, nadležnostima Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH i Fonda solidarnosti, aktivnostima i djelatnostima Zavoda za javno zdravstvo FBiH, te ustrojem, djelatnostima i aktivnostima Instituta za medicinsko vještačenje, te zajedno sa gostima razmijenili iskustva u cilju poboljšanja rada i unapređenju zdravstvenog sustava FBiH.

Pretraga

+
WordPress Image Lightbox Plugin