Dokumenti/akti zavoda

Dokumenti/akti zavoda

Na ovoj stranici nalaze se dokumenti/akti koje donosi Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Odluka o sufinansiranju pruženih zdravstvenih usluga i nabavke lijekova, precisceni tekst, 29.09.2021.

 


 

Odluka o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na refundaciju troškova nabavke lijekova navedenih u Odluci o listi lijekova fonda solidarnosti FBiH sa izmjenama

 


Izvještaj o izvršenju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2020 (konsolidovani)

Izvještaj o izvršenju finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2020

Izvještaj o izvršenju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2019 (konsolidovani)

Izvještaj o izvršenju finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2019

Izvještaj o izvršenju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2018 (konsolidovani)

Izvještaj o izvršenju finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2018

 


 

Izmjene i dopune finansijskog plana (rebalans) Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja za 2021 (konsolidovani)

Izmjene i dopune finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2021 (rebalans)

Izmjene i dopune finansijskog plana (rebalans) Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja za 2020 (konsolidovani)

Izmjene i dopune finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2020 (rebalans)

Izmjene i dopune finansijskog plana (rebalans) Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja za 2019 (konsolidovani)

Izmjene i dopune finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2019 (rebalans)

Izmjene i dopune finansijskog plana (rebalans) Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja za 2018 (konsolidovani)

Izmjene i dopune finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2018 (rebalans)

 


  

Pregled prioriteta (finansijski zahtjev) Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period 2022. – 2024. godina

Pregled prioriteta (finansijski zahtjev) Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period 2021. – 2023. godina

Pregled prioriteta (finansijski zahtjev) Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period 2020. – 2022. godina

Pregled prioriteta (finansijski zahtjev) Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period 2019. – 2021. godina

Pregled prioriteta (finansijski zahtjev) Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period 2018. – 2020. godina

 


 

Uputstvo za fakturisanje-april2017

 


 

Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (konsolidovani)

Finansijski plan fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu

Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (konsolidovani)

Finansijski plan fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu

Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (konsolidovani)

Finansijski plan fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu

Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (konsolidovani)

Finansijski plan fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu

Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (konsolidovani)

Finansijski plan fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu

Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (konsolidovani)

Finansijski plan fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu

Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu

 


 

Plan rada zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2021. godinu Plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2020. godinu Plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu

 


 

Trogodišnji plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period 2019 do 2021. godine Trogodišnji plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period 2018 do 2020. godine Trogodišnji plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period 2017 do 2019. godine Trogodišnji plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period 2016 do 2018. godine Trogodišnji plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period 2015 do 2017. godine

 


 

Obračun sredstava u zdravstvu FBiH za 2016. godinu Obračun sredstava u zdravstvu FBIH za 2015 godinu Obračun sredstava u zdravstvu FBIH za 2014 godinu Obračun sredstava u zdravstvu FBIH za 2013 godinu Obračun sredstava u zdravstvu FBIH za 2012 godinu Obračun sredstava u zdravstvu FBIH za 2011 godinu Obračun sredstava u zdravstvu FBIH za 2010 godinu Obračun sredstava u zdravstvu FBiH za 2009 godinu Obračun sredstava u zdravstvu FBIH za 2008 godinu

 


 

Jedinstvena metodologija


 

Uputstvo za primjenu Tarifa zdravstvenih usluga

Tarifnik

Odluke o izmjenama i dopunama tarife - 11.01.2021


 

Uputstvo o uspostavi liste čekanja za lijekove sa liste za lijekove Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine

Liste čekanja su u izradi.


 

Uputstvo za korisnike

 

 

 

Drugi članci iz kategorije Dokumenti


Korisni linkovi


Pitanja i odgovori

Novo pitanje    Indeks pitanja