Nabavke po planu javnih nabavki za 2021. godinu

Nabavke po planu javnih nabavki za 2021. godinu

Plan javnih nabavki koje se finansiraju iz sredstava federalnog fonda solidarnosti, za 2021. godinu

broj: 02/I-01-1-3473-1/20 od 17.12.2020. godine, broj: 02/I-01-1-253-1/21 od 28.01.2021. godine, broj: 02/I-01-1-615-1/21 od 24.02.2021. godine, broj: 02/I-01-1-1233-1/21 od 30.03.2021. godine, broj: 02/I-01-1-1577-1/21 od 29.04.2021. godine,  broj: 02/I-01-1-1915-1/21 od 28.05.2021. godine, broj: 02/I-02-1-2188-1/21 od 29.06.2021. godine, broj: 02/I-2713-1/21 od 30.08.2021. godine, broj: 02/I-01-1-2959-1/21 od 29.09.2021. godine, broj: 02/I-01-2-3176-1/21 od 21.10.2021. godine i broj: 02/I-3309-1/21 od 28.10.2021. godine.


Plan javnih nabavki koje se finansiraju iz sredstava za rad Stručne službe, za 2021. godinu

broj: 02/I-01-1-3474/20 od 17.12.2020. godine, broj: 02/I-01-1-254-1/21 od 28.01.2021. godine, broj: 02/I-01-1-614-1/21 od 24.02.2021. godine, broj: 02/I-01-1-1234-1/21 od 30.03.2021. godine, broj: 02/I-01-1-1914-1/21 od 28.05.2021.godine,  broj: 02/I-2712-1/21 od 30.08.2021.godine i broj: 02/I-01-1-3833-1/21 od 14.12.2021.godine.  

 

 

Odluka o izboru nivolumab - 10.01.2022

INN nivolumab, 31.12.2021


Odluka o izboru valganciklovir - 11.01.2022

INN Valganciklovir, 29.12.2021


Odluka o izboru, Citostatici VII, 14.12.2021

Odluka o poništenju, Citostatici VII, 14.12.2021


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala i tonera, 9.12.2021


Odluka o poništenju, nabavka lijekova/citostatika, 08.12.2021

Odluka o izboru, nabavka lijekova/citostatika, 08.12.2021


Odluka o izboru, imunosupersivi, hepatitis, MS, hemofilija i humani imunoglobulin IV, 01.12.2021


Odluka o izboru Apolo, nabavka motornog vozila srednje klase, 22.11.2021


Odluku o izboru INN ruksolitinib - 29.11.2021

INN ruksolitinib, 22.11.2021


Odluka o poništenju, Antiretrovirusni lijekovi II, 11.11.2021


Odluka o izboru INN pembrolizumab, 02.11.2021


Odluka o izboru, INN nivolumab i INN trastuzumab, 10.11.2021

INN nivolumab i INN trastuzumab, 29.10.2021

 

INN atezolizumab i INN trastuzumab (HERCEPTIN), 29.10.2021


Odluka o izboru INN siponimod i INN ribociklib, 29.10.2021


Odluka o izboru, INN damaktokog alfa pegol, 27.10.2021


INN siponimod i INN ribociklib, 26.10.21


INN Ciklofosfamid tbl. 50 mg, 22.10.2021


INN trastuzumab (HERCEPTIN) i INN atezolizumab


INN pemrolizumab


Citostatici grupa VI, 18.10.2021


INN damaktokog alfa pegol JIVI, 18.10.2021


INN Ciklofosfamid tbl 50 mg, 14.10.2021


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku –Računarska oprema 08.10.2021


Odluka o izboru citostatici, 07.10.2021


Odluka o ponistenju citostatici, 07.10.2021


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lijekove dijalize-01.10.2021


Odluku o poništenju za nabavku lijekova za dijalizu - 01.10.2021


Venetoklaks, 29.09.2021


Odluka o izboru, INN Bevacizumab inf 400mg, 29.09.2021


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog namještaja(22.09.2021)


INN Bevacizumab inf.400 mg, 22.09.2021


Darolutamid film tbl. 300 mg i HUMIRA, adalimumab, 27.08.2021


Odluka o izboru Remicade, 26.08.2021


INN dabrafenib, INNtrametinib i INN nilotinib, 25.08.2021


Odluka o izboru, Imunosupersivi lijekovi za lijecenje multiple skleroze i lijekovi za lijecenje hemofilije, 19.08.2021


Darolutamid film tbl. 300 mg i HUMIRA adalimumab, 19.08.2021


Remicade infliksimab, 19.08.2021


Odluka o ponistenju nabavke vozila, 18.08.2021


INN dabrafenib, INNtrametinib i INN nilotinib, 18.08.2021


INN panitumumab inf.20mg. ml. i INN rituksimab100mg i 500mg (RIXATHON), 13.08.2021


INN palbociklib, kapsule 75 mg, 100 mg i 125 mg i INN infliksimab (INFLECTRA) inf. 100mg, 12.08.2021


Odluka o izboru, potrosni materijal za dijalizu i lijekovi, setovi za peritonejsku dijalizu, 11.08.21


INN palbociklib, kapsule 75 mg, 100 mg i 125 mg i INN infliksimab INFLECTRA inf. 100mg, 03.08.2021


INN panitumumab inf.20mgml i INN rituksimab100mg i 500mg RIXATHON, 03.08.2021


Odluka o izboru, Imunosupersivi, lijekovi za liječenje multiple skleroze i lijekovi za liječenje hemofilije, 26.07.2021

Odluka o poništenju, Imunosupersivi, lijekovi za liječenje multiple skleroze i lijekovi za liječenje hemofilije, 26.07.2021


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku nabavke lijeka INN trastuzumab (ogivri) 13-07-2021.

INN trastuzumab, ogivri, 09.07.2021


Odluka o izboru lijekovi/citostatici u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, 08.07.2021


Odluku u o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/I-11-3-2328-1/21 od 13.07.2021. godine u postupku javne nabavke pružanja zdravstvenih usluga

Poziv za dostavu ponude Plava poliklinika, Tuzla, 05.07.2021


Odluka o izboru, INN emicizumab otopina za injekciju 1mg


Odluka o izboru, INN tenofovir disoproksil, emtricitabin, filmom obložena tableta, 245 mg + 200 mg


INN tenofovir disoproksil, emtricitabin, filom obložena tableta 245mg+200mg


INN emicizumab otopina za inj 1mg, 24.06.2021


Potrošni materijal za dijalizu-dezinfekciono sredstvo za automatsku dezinfekciju, 23.06.2021  


Odluka o izboru vedolizumab, 23.06.2021  


Odluka o izboru, INN nivolumab, 22.06.2021


Odluka o izboru e-Line, 15.06.2021


Odluka o dodjeli ugovora, Switch uredaji, 15.06.2021


INN vedolizumab inf 300mg, 15.06.2021


INN nivolumab, 14.06.2021


Odluka o poništenju, citostatici u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, 09.06.2021

Odluka o izboru, citostatici u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, 09.06.2021


Odluka o ponistenju imunosupersivi, lijekovi za liječenje multiple skleroze i lijekovi za liječenje hemofilije, 08.06.2021

Odluka o izboru, imunosupersivi, lijekovi za liječenje multiple skleroze i lijekovi za liječenje hemofilije, 08.06.2021


okrelizumab, vemurafenib, kobimetinib, obinutuzumab, bevacizumab inf. 100mg, pertuzumab inf. 420 mg i alektinib kapsule 150mg


INN Brentuksimab inf. 50 mg, 27.05.2021


Citostatici grupa I, 25.05.2021


Odrzavanje i nadogradnja finansijsko-trezorskog softvera, 19.05.2021


INN Brentuksimab inf. 50 mg, 19.05.2021


INN ribociklib, 12.05.2021


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku bankarskih usluga -12.05.2021


Odluka o izboru u postupku nabavke lijeka INN adalimumab (HULIO) 11.05.2021


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku Licencnih softvera, 04.05.2021


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/I-11-3- 565-3/21 od 02.03.2021. godine (LOT-19 ) - 04.05.2021


Odluku o izboru arterijske i venske igle za dijalizu, 20.04.2021


Odluka o ponistenju racunari, 15.04.2021


Odluka o stavljanju van snage odluke o poništenju 26.04.2021.g.

Odluka o poništenju banke, 13.04.2021


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovačkom postupku nabavke lijekova Nonakog alfa rekombinantni faktor koagulacije IX inj 500 i.j. i 1000 i.j., i Aksitinib tablete 5 mg - 21.04.2021

Nonakog alfa rekonbinantni faktor koagulacije IX 500 i 1000 i Aksitinib tablete 5, 15.04.2021


Odluku o izboru u postupku nabavke lijeka INN simoktokog alfa inj 500 i.j. i 1000 i.j - 27.04.2021.

INN simoktokog alfa 500 i 1000, 15.04.2021


antiretrovirusni lijekovi


nivolumab i rituksimab


Odluka o izboru, INN pembrolizumab, 06.04.2021


INN pembrolizumab, 30.03.2021


Odluka o izboru INN Atezolizumab, 25.03.2021


INN Atezolizumab, 18.03.2021


Usluga iznajmljivanja print/scan uređaja-usluga printa po stranici, 17.03.2021


Odluka o poništenju nabavke potrošnog materijala za dijalizu i lijekova AV linije, fiziološke otopine i dr, 16.03.2021


Odluka o izboru INN ruksolitinib, 12.03.21


INN ruksolitinib, 04.03.2021


Odluku o izboru biološki sličan lijek INN infliksimab (REMSIMA), 19.02.2021


Odluka o izboru u postupku nabavke, Herceptin 150 mg, 19.02.2021


Odluka o izboru, palivizumab, 19.02.2021


Biološki sličan lijek INN infliksimab (REMSIMA), infuzija 100mg, 11.02.2021


INN palivizumab, 09.02.2021


INN trastuzumab (HERCEPTIN), 09.02.2021


INN raltegravir, 08.02.2021


INN aflibercept INN venetoklaks, 26.01.2021


 

 

  

 

 

 

 ANEX II - dio B

Usluge stručnog usavršavanja uposlenika Zavoda, kotizacije za seminare Fircon d.o.o. Mostar, 31.12.2021  


 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge hotelskog smještaja, hotel Neptun Dubrovnik, 13.12.2021  

Odluka o kotizaciji za seminare, Zamm media Consulting, 13.12.2021  


Odluka o izboru, Seminar, Revicon, 06.12.2021


Odluka o izboru, Hotel Dubrovnik 1, 30.11.2021

Odluka o izboru, Hotel Dubrovnik 2, 30.11.2021


Odluka o izboru, APKE-Agencija za pravni konsalting i edukaciju, 22.11.2021


Odluka o izboru, Refam Creative Solutions-REC, 19.11.2021


Odluka o izboru, Hotel Courtyard Banja Luka, 17.11.2021


Odluka o izboru Kventum d.o.o., seminar, 02.11.2021

Oduka o izboru Kventum d.o.o., hotelski smještaj hotel Palace, 02.11.2021


Odluka Zamm media strucno usavrsavanje uposlenika Zavoda, 25.10.2021


Zamm media Cosulting d.o.o., Neptun Dubrovnik, 25.10.2021


Odluka o izboru Sistematski pregled uposlenika, 19.10.2021


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge fizičke i tehničke zaštite 08.10.2021


Sistematski pregled uposlenika, 28.09.2021


Refam Creative Solutions REC, 23.09.2021


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge hotelskog smještaja Hotel Mostar d.o.o.,17.09.2021


Nabavka usluge fizičke i tehničke zaštite, 13.09.2021


Odluka o izboru hotelski smještaj Neum, 25.08.2021


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge stručnog usavršavanja uposlenika- kotizacije za seminare 13.07.2021


Odluka o izboru za hotelski smještaj 07.07.2021.


Odluka o izboru stručno usavrsavanje uposlenika, Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, 23.06.2021


Odluka o izboru, Hotel Dubrovnik, 17.06.2021


Odluka o izboru, hotel Marea, 15.06.2021


Odluka o izboru hotelski smjestaj, Neum hotel Marea, 31.05.2021


Odluka u o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke pružanja zdravstvenih usluga koje se finansiraju iz sredstava federalnog fonda solidarnosti - 09.03.2021.


Pružanje zdravstvenih usluga koje se finansiraju iz sredstava federalnog fonda solidarnosti, 18.02.2021


Odluka o izboru kotizacije, Rec 12.02.2021


Odluka o izboru kotizacija, Rec, 27.01.2021


Poziv za dostavu ponuda za usluge hotelskog smjestaja za seminare iz oblasti javnih nabavki, racunovodstva, i ostalih, 27.01.2021


Poziv za dostavu ponuda za usluge stručnog usavršavanja uposlenika Zavoda kotizacije za seminare iz oblasti javnih nabavki, računovodstva i ostalih, 27.01.2021

Drugi članci iz kategorije Nabavke


Korisni linkovi


Pitanja i odgovori

Novo pitanje    Indeks pitanja